Go to this page on our english site

Avancerad kurs i fornnordisk religion II

  • 7,5 hp

Kursen ger fördjupade kunskaper i religionsområdet fornnordisk religion. Kursen fördjupar ytterligare studiet av religionshistorisk realia om fornnordisk myt, kult och tro. Kursen behandlar religionens roll i samhället och dess förhållande till andra religioner. Kursen ger också fördjupade kunskaper om ämnesområdets forsknings- och idéhistoria samt problematiserar för området relevanta källmaterial.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen