Samisk, finsk och baltisk religion II, 7,5 hp

Kursen ger fördjupade kunskaper i samisk, finsk och baltisk inhemsk religion samt studerar deras förhållande till andra religiösa traditioner i tid och rum. Kursen fördjupar sig ytterligare i källkritiska och teoretiska frågeställningar inom ämnesområdet samt i fältets forsknings- och vetenskapshistoria. Kursen ger också fördjupade kunskaper i ”traditionsbruket”, d.v.s. hur äldre religiösa traditioner används inom nyandlighet och nyhedendom.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen