Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Avancerad kurs i fornnordisk religion: myter och mytforskning

Kursen ger fördjupade kunskaper i religionsområdet fornnordisk religion.

Bild myter
Foto: Ramon Perucho / Pixabay

Med fokus på temat myter och mytstudier behandlar kursen religionshistorisk realia om fornnordisk religion, dess betydelse i samhället och förhållande till andra religioner. Kursen ger också fördjupade kunskaper om ämnesområdets vetenskapshistoria samt problematiserar för området relevanta källmaterial och teoretiska perspektiv.

 • Kursupplägg

  Kursen består av en delkurs, Myter och mytforskning, på 7,5 hp.

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier. Närvaro vid seminarier är obligatorisk.

  Examination

  Kursen examineras dels genom skriftliga inlämningsuppgifter knutna till seminarieundervisningen, dels genom en hemskrivning.

  Examinator

  Förteckning över examinatorer vid ERG

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Hur är det att studera på ERG? Läs mer här:

  Studera hos oss

 • Kontakt