Religionshistoria II, 30 hp

Om kursen

Kursen ger fördjupade kunskaper om världsreligionerna med särskilt fokus på den levda religionen, men även centrala religiösa texter och tolkningstraditioner tas upp. Texternas tillkomsthistoria, centrala innehåll och tolkningstendenser i historia och nutid behandlas. Kursen ger dig vidgade kunskaper även inom allmän religionshistorisk och -antropologisk teoribildning samt förmedlar grundläggande kunskaper om uppsatsförfattande och akademisk uppsatsbehandling.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen