Islamologi IV - Islam i Sverige, 7,5 hp

Om kursen

Mot bakgrund av en bred historisk översikt över relationer mellan Europa och den muslimska världens traditionella kärnområde (Mellanöstern och Nordafrika), och de senaste cirka femtio årens omfattande migration till Sverige och andra länder i Europa, behandlar denna kurs särskilt frågor som rör islam som minoritetsreligion i dagens Sverige liksom bredare samhällsfrågor, exempelvis religionsfrihet.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen