Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Religiösa texter och tolkningar

Kursen ger en introduktion till centrala religiösa texter i judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism.

Texternas tillkomsthistoria, centrala innehåll samt tolkningstendenser i historia och nutid fokuseras. Förutom centrala skrifter som Bibeln, Koranen, Bhagavad Gita och Dhammapada tillkommer även annat textmaterial som är av vikt, t.ex. profetskrifter och religiös poesi.

Kursen presenterar även vilken roll texterna har spelat historiskt, liksom hur texterna används i vardagligt och rituellt liv i nutid, t.ex. i yoga. På kursen studeras också texternas relevans i nutid, t.ex. genom att belysa politiska och feministiska texttolkningar.