Go to this page on our english site

Europas förkristna religioner

  • 7,5 hp

Kursen belyser de religiösa traditioner som florerat i Europa före (eller i skuggan av) kristendomens dominans.

Dessa traditioner presenteras dels i sina historiska sammanhang, dels med avseende på de kontinuiteter och kontakter som knöt dem samman i tid och rum. Särskild tonvikt kommer att ligga på religionerna i antikens Grekland och Rom, keltisk religion, germansk religion, finsk-ugrisk och samisk religion samt slavisk och baltisk religion. Delkursen fokuserar särskilt på källor och källkritik. Dessutom problematiseras olika typer av källmaterial.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen