Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Abrahamitiska religioner

I kursen studeras religioner med ursprung i Mellanöstern, dvs. judendom, kristendom och islam.

Kursen behandlar dessa traditioners uppkomst, historiska utveckling, grundtankar, gudstjänstliv och förhållande till samhällslivet. Även relationer mellan dessa traditioner liksom centrala likheter och skillnader tas upp. Kursen ger också inblick i centrala källor och källkritiska frågor i anslutning till dessa religiösa traditioner.

Tillsammans med kurserna Introduktion till religionshistorien, Syd- och Östasiens religioner samt Europas förkristna religioner motsvarar kursen Abrahamitiska religioner Religionshistoria I (30 hp) och ger behörighet att gå vidare till Religionshistoria II.