Go to this page on our english site

Islam, politik och våld

  • 7,5 hp

Kursen behandlar islam ur ett historiskt och nutida perspektiv med fokus på politiska islamtolkningar samt tolkningar av islam relaterat till våld.

Här ingår exempelvis fenomen som islamism, fundamentalism, feminism och radikalisering som presenteras och problematiseras. Olika teoretiska perspektiv och metoder anläggs på islam, politik och våld.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen