Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Religionshistoriska perspektiv på epidemier och sjukdomar

Kursen behandlar synen på epidemier och sjukdomar i skilda religiösa traditioner i både historia och nutid.

Foto Gordon Johnson Pixabay
Foto: Gordon Johnson / Pixabay

Kursen belyser ur ett komparativt perspektiv religiösa förhållningssätt till epidemier och sjukdomar i olika historiska och kulturella sammanhang, samt olika förklaringsmodeller för epidemiers uppkomst och konsekvenser. Också religiöst motiverade rituella strategier och tekniker för att skydda sig mot sjukdomar och bota dem behandlas. Dessa frågor problematiseras med fokus på några etiska, ideologiska och samhälleliga problem som kan uppstå till följd av kriser. Till sist berörs religionens betydelse för meningsskapande och krishantering.