Uppkomsten av nationella litteraturer i romanska språk, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar nationella litteraturer från olika epoker inom det romanska språkområdet. I kursen problematiseras teoretiskt över hur och av vem en nationell litteratur har definierats. Vidare kommer det att diskuteras vilka historiska och sociokulturella faktorer som bidragit till att skapa en viss nationell litteratur inom det romanska språkområdet.

Kursen ger därutöver en överblick över hur de olika romanska litteraturerna har utvecklat sig i olika delar av världen och hur dessa litteraturer kan förhålla sig till varandra utifrån ett komparativt litteraturvetenskapligt perspektiv. Dessa insikter kommer sedan att tillämpas och fördjupas inom valda språkområden.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen