Andraspråksinlärning: romanska språk, 7,5 hp

Om kursen

Kursen syftar till att ge teoretiska och praktiska kunskaper om andraspråksinlärning, med särskild betoning på de romanska språken. Den första halvan av kursen består av gemensamma kurstillfällen för alla fyra romanska språk, då man ägnar sig åt olika språkinlärningsteorier som avspeglar institutionens forskningsspecialiteter. Andra halvan av kursen är språkspecifik och ägnas åt studiet av andraspråksforskning i det valda romanska språket. Kursen avslutas med en gemensamt författad uppgift där ett språklinlärningfenomen i flera romanska språk belyses.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen