Romanska språkens utveckling från latin, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar de romanska språkens utveckling från latinet. Särskild betoning läggs på språktypologi. Kursen täcker såväl fonologi, morfologi och syntax som vokabulär.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen