Språkkontakt, flerspråkighet och minoriteter i den romanska världen, 7,5 hp

Kursen behandlar språkkontakt, flerspråkighet och minoriteter i miljöer där varieteter av franska, italienska, portugisiska och spanska talas. Fokus kommer framför allt att vara på teoretiska och metodologiska ingångar till studier kring flerspråkiga kontexter i och utanför Europa. I kursen introduceras också frågeställningar kring komplexa och diversifierade flerspråkiga kontexter som kännetecknar den romanska världen utifrån ett socialt, historiskt och geografiskt perspektiv.

Schema

Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

Kurslitteratur

Observera att kurslitteraturen kan ändras upp till två månader före kursstart.
  • Austin, P.K. & Sallabank, J. (eds.) (2011), The Cambridge handbook of endagnered languages (electronic resource). Cambride, Cambridge University press.
  • Bakker, Y.M. & Matras, Y. (eds.) (2013) , Contact languages: a comprehensive guide (electronic resource). Boston: De Gruyter Mouton.

Valda delar av böckerna kommer att läsas utifrån lärarens anvisningar.
Artiklar, valda beroende på inriktning, kommer att tillkomma.

Mer information

Lärplattform: Athena

Kontakt

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen