Go to this page on our english site

Socialantropologi I

 • 30 hp

Socialantropologi handlar om världens människor och om mångfald. I vår tid blir världen alltmer sammanhängande samtidigt som lokala skillnader lever vidare.

Socialantropologin belyser hur dessa variationer i mänskligt liv, tänkande och handlande uppstår, hur de upplevs och vad de får för sociala konsekvenser. Men också vad människor och samhällen har gemensamt. Det jämförande perspektivet ger fördjupande insikter i samhällen och deras människor, institutioner och värderingar. Socialantropologi I ger dig en förståelse för de sociala och kulturella sammanhangens betydelse för hur vi förhåller oss till och tolkar vår omvärld. Du läser om samtidsfrågor som berör grunderna för social gemenskap och solidaritet, och om maktutövande och ojämlikhet under skiftande samhälls- och miljöförhållanden. Kursen är dels en fristående introduktion till socialantropologi, dels en grund för fortsatta studier i ämnet. Kursen är indelad i fyra delkurser som integreras till en sammanhängande helhet där du utvecklar din ämneskunskap och analytiska förmåga med kritiskt tänkande i fokus.

För att få en kandidatexamen med socialantropologi som huvudområdet kan du antingen läsa fristående kurser om minst 90 hp i ämnet tillsammans med kurser om 90 hp i valfria ämnen, eller läsa Kandidatprogrammet i socialantropologi.

www.socant.su.se

 

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Kultur och samhälle: läran om människan som social och kulturell varelse, 7,5 hp

  Den första delkursen innehåller två centrala teman inom antropologi: social organisation och klassifikationer. På delkursen diskuterar vi centrala begrepp inom ämnet som kultur, släktskap och mångfald. Vi lär oss hur människan formas framförallt genom sitt kulturella och sociala sammanhang. Inom delkursen kommer vi också att praktiskt genomföra ett antal metodövningar.

  Den mänskliga tankevärlden: symboler, stabilitet och förändring, 7,5 hp

  Den andra delkursen innehåller ytterligare två centrala teman inom antropologi: religion och ritual. På delkursen lär vi oss om religion, magi och symbolers inflytande över hur vi förstår vår omvärld. Vi diskuterar sekulära och religiösa ritualers betydelse för att upprätthålla samhällen men också för förändring. Inom delkursen kommer vi också att praktiskt genomföra ett antal metodövningar.

  Ekonomi: värde, resurser och miljö, 7,5 hp

  Terminens tredje delkurs innehåller två andra centrala teman inom antropologi: utbyte och försörjningssystem. På delkursen diskuterar vi olika typer av försörjningssystem och lär oss om miljö, ägande och konsumtion. Vi diskuterar också olika typer av utbyten och lär oss om utbytets betydelse för kultur och samhällsorganisation. Inom delkursen kommer vi också att praktiskt genomföra ett antal metodövningar.

  Politik, konflikt och transnationalism, 7,5 hp

  Den fjärde delkursen innehåller ytterligare två centrala teman inom antropologi: politik och konflikt. På delkursen lär vi oss om politiska system, makt och sociala rörelser i relation till transnationalism. Vi diskuterar också konflikt och lär oss om krig, sanktioner och social kontroll. Inom delkursen kommer vi också att praktiskt genomföra ett antal metodövningar.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Vi kommer  även visa filmer och erbjuda gästföreläsningar.

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kultur och samhälle: Läran om människan som social och kulturell varelse

  Ambjörnsson, F. 2018. Tid att städa: om vardagsstädningens praktik och politik. Stockholm: Ordfront.

  Björklund, Ulf, Ulf Hannerz & Socialantropologiska institutionen. 2019. ”Nyckelbegrepp i socialantropologin”. Stockholms universitet. (Häfte från Socialantropologiska institutionen - kan laddas ner genom institutionens hemsida. Det här häftet är utformat som ett uppslagsverk och är tänkt att fungera som ett stöd under hela utbildningen.)

  Bourgois, P. 1995. In Search of Respect: Selling Crack in El Barrio. New York: Cambridge University Press.

  Douglas, Mary. 2003. The Abominations of Leviticus, in Purity and Danger, 51-71. London: Routledge. (20 sidor)

  Eriksen, Thomas Hylland. 2015. Small Places Large Issues. An Introduction to Social and Cultural Anthropology, 4th edition. London: Pluto Press.

  Den mänskliga tankevärlden: Symbolism, stabilitet och förändring

  Björklund, Ulf and Ulf Hannerz. 2017. Nyckelbegrepp i socialantropologin. Stockholms universitet. (Häfte från Socialantropologiska institutionen).

  Elliot, A. (2016). The makeup of destiny: predestination and the labor of hope in a Moroccan emigrant town. American Ethnologist, 43(3), 488-499.

  Eriksen, Thomas Hylland. 2015. Small Places Large Issues. An Introduction to Social and Cultural Anthropology, 4th ed. London: Pluto Press.

  Evans-Pritchard, E.E. 1979 (1937) “Witchcraft Explains Unfortunate Events”. Reader in Comparative Religion: An Anthropological Approach, 4th ed. s. 362-366.

  Geertz, C. (1973) “Deep Play: Notes on the Balinese Cockfight” in The Interpretation of Cultures: Selected Essays. Basic Books, p. 214-453.

  Govindrajan, R. (2015). “The goat that died for family”: Animal sacrifice and interspecies kinship in India's Central Himalayas. American Ethnologist, 42(3), 504-519. (13 s)

  Helgesson Kjellin, Kristina. 2016. En bra plats att vara på. En antropologisk studie av mångfaldsarbete och identitetsskapande inom Svenska kyrkan. Skellefteå: Artos Academic.

  Hoque, Ashraf. 2019. Being Young, Male and Muslim in Luton [Elektronisk resurs]. UCL Press. Introduktion, ss. 1-8 samt kapitel 4, “Religion” ss. 79-97.

  Lowie, Robert H. 1979 (1954) “The Vision Quest among the North American Indians” Reader in Comparative Religion: An Anthropological Approach, 4th ed. s. 285-288.

  Malinowski, Bronislaw. 2015 [1948] Magic, Science and Religion. Martino Fine Books.

  Miner, Horace. 1956. “Body Ritual among the Nacirema”. American Anthropologist 58(3):503-507.

  Turner, Victor W. 1979 [1964] “Betwixt and Between: The Liminal Period in Rites de Passage”. Reader in Comparative Religion: An Anthropological Approach, 4th ed. s 234-243.

  Vecchiato, N. L. (1993). Illness, therapy, and change in Ethiopian possession cults. Africa, 63(2), 176-196.

  Winzeler, Robert L. (2012). Anthropology and religion: what we know, think, and question. 2. ed. California: AltaMira Press, U.S.

  Ekonomi: Värde, resurser och miljö

  Björklund, Ulf and Ulf Hannerz. 2017. Nyckelbegrepp i socialantropologin. Stockholms universitet. (Häfte från Socialantropologiska institutionen)

  Eriksen, Thomas Hylland. 2015. Small Places Large Issues. An Introduction to Social and Cultural Anthropology, 4th edition. London: Pluto Press.

  Hornborg, Alf. 2012. Myten om maskinen. Essäer om makt, modernitet och miljö. Göteborg: Daidalos.

  Mauss, Marcel. 2016 [1925]. The Gift: Expanded Edition. Chicago: HAU Books ISBN: 9780990505006

  Miller, Daniel. 1998. A Theory of Shopping. Cambridge: Polity Press.

  Sahlins, Marshall. 2013 [1972] “The Original Affluent Society”. I Stone Age Economics. Marshall Sahlins. Taylor and Francis.

  Stivens, Maila. 2012. “Gender”.  I  A Handbook of Economic Anthropology, second edition, James G Carrier (ed.), s. 307-324, Cheltenham: Edward Elgar.

  Tsing, Anna. 2013. “Sorting out commodities: How capitalist value is made through gifts”.  HAU: Journal of Ethnographic Theory 3 (1): 21–43.

  Turnbull, Colin M. 2015 [1961] The Forest People. London: The Bodley Head

  Politik, konflikt och transnationalism

  Björklund, Ulf and Ulf Hannerz. 2019. Nyckelbegrepp i socialantropologin. Stockholms universitet. (Häfte från Socialantropologiska institutionen)

  Eriksen, Thomas Hylland. 2015. Small Places Large Issues. An Introduction to Social and Cultural Anthropology, 4th edition. London: Pluto Press.

  Evans-Pritchard, Edward Evan. 2015 [1940] The Nuer: A Description of the Modes of Livelihood and Political Institutions of a Nilotic People. Scholar’s Choice.

  Macek, Ivana. 2011. Sarajevo under Siege. Anthropology in Wartime. University of Pennsylvania Press.

  Murphy, John R. 2011. ”Protest or Riots?: Interpreting Collective Action in Contemporary France.” In Anthropological Quarterly, 84(4): 977-1009.

  Sahlins, Marshall. 1963. “Poor Man, Rich Man, Big Man, Chief: Political Types in Melanesia and Polynesia”. Comparative Studies in Society and History 5:285-303.

  Stephen, Lynn. 2010. ”Karen Brodkin and the Study of Social Movements: Lessons for the Social Movement of Oaxaca, Mexico”. Critique of Anthropology 30(1):63-89.

 • Kontakt

  Stockholms universitet
  Socialantropologiska institutionen
  10691  STOCKHOLM
  Tel 08-162000

  Besöksadress: Universitetsvägen 10B, plan 6

  Studentexpedition
  E-post: socant@socant.su.se

  Studievägledning
  E-post: studievagledare@socant.su.se

  www.socant.su.se

   

Hitta fler utbildningar

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen