Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Migration, kultur och mångfald

Kursen utforskar hur nationalstater ofta framställs som naturliga enheter även om de i själva verket är politiska och kulturella konstruktioner. Genom att ta migration och migranter som utgångspunkt snarare än undantag närmar sig kursen på ett kritiskt sätt nationalstaten och de gränser den ger upphov till.

Utifrån ett socialantropologiskt perspektiv använder kursen migration för att utforska hur kulturella och politiska gränser, och inkludering och exkludering, formas i relation till teman som etnicitet, medborgarskap, mångfald och rasism.

Kursen fokuserar exempelvis på hur begreppet “kulturell mångfald" används i olika sammanhang, hur internationell migration leder till nya transnationella sociala relationer, samt flyktingars, papperslösas och arbetsmigranters plats i etniskt och kulturellt sammansatta samhällen.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Julie Kleinman (2019). Adventure Capital: Migration and the Making of an African Hub in Paris. University of California Press (224 p.)

  Olivia Killias (2018). Follow the Maid: Domestic Worker Migration from Indonesia
  NIAS Press (246 p.)

  Shahram Khosravi (2010). “Illegal” Traveller: An Auto-ethnography of Borders.
  Basingstoke: Palgrave.

  Frantz Fanon (1952) Svart hud, vita masker. 200 p.

 • Kontakt

  Stockholms universitet
  Socialantropologiska institutionen
  10691 Stockholm
  Tel 08-163377
  Besöksadress: Universitetsvägen 10B, plan 6 (Blå husen)
  Studentexpedition e-post, socant@socant.su.se
  Studievägledning e-post, studievagledare@socant.su.se
  Studierektor e-post, studierektorgrund@socant.su.se
  www.socant.su.se