Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Migration, kultur och mångfald

Kursen utforskar hur nationalstater ofta framställs som naturliga enheter även om de i själva verket är politiska och kulturella konstruktioner. Genom att ta migration och migranter som utgångspunkt snarare än undantag närmar sig kursen på ett kritiskt sätt nationalstaten och de gränser den ger upphov till.

Utifrån ett socialantropologiskt perspektiv använder kursen migration för att utforska hur kulturella och politiska gränser, och inkludering och exkludering, formas i relation till teman som etnicitet, medborgarskap, mångfald och rasism.

Kursen fokuserar exempelvis på hur begreppet “kulturell mångfald" används i olika sammanhang, hur internationell migration leder till nya transnationella sociala relationer, samt flyktingars, papperslösas och arbetsmigranters plats i etniskt och kulturellt sammansatta samhällen.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Boas, Franz. 1901. “The Mind of Primitive Man”. The Journal of American Folklore, vol. 14, nr 52, s. 1-11.

  Heyl, Barbara Sherman. 2001. “Ethnographic Interviewing”. I Paul Atikson et al. (red), Handbook of Ethnography. London: SAGE. (e-bok SUB)

  Khosravi, Shahram. 2010. “Illegal” Traveller: An Auto-ethnography of Borders. Basingstoke: Palgrave.

  Lindquist, Johan. 2008. The Anxieties of Mobility. Migration and Tourism in the Indonesian Borderlands. University of Hawaii Press.

  Partridge, Damani. 2012. Hypersexuality and Headscarves: Race, Sex, and Citizenship in the New Germany, Indiana University Press.

 • Kontakt

  Stockholms universitet
  Socialantropologiska institutionen
  10691  STOCKHOLM
  Tel 08-162000

  Besöksadress: Universitetsvägen 10B, plan 6

  E-post: Studentexpedition, socant@socant.su.se

  Studievägledning, studievagledare@socant.su.se

  Studierektor, studierektorgrund@socant.su.se

  https://www.socant.su.se/