Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Socialantropologi II

För dig som är antagen HT2023

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

  1. Aktivera ditt SU-konto

    Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

  2. Registrera dig på din institution

    Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

  3. Ta del av institutionens information

    På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kursen bygger vidare på Socialantropologi I. Den ger fördjupande kunskaper kring hur antropologi görs i praktiken samt fördjupar sig i några centrala och aktuella ämnesområden. Med utgångspunkt i en rad antropologiska frågor syftar kursen till att fortsätta utveckla studenternas ämnes- och metodkunskap och deras analytiska förmåga med kritiskt tänkande i fokus. Kursen består av följande fyra delkurser:

Tillämpad antropologi, 7,5 hp

Delkursen tittar närmare på hur antropologiska kunskaper och metoder kan tillämpas i arbetslivet. Den ger svar på hur antropologer arbetar utanför akademin och vilka antropologiska färdigheter som studenter kan använda sig av på arbetsmarknaden. Kursen innehåller längre praktiska övningar i hur det antropologiska perspektivet kan tillämpas för att utveckla eller förstå aktuella samhällsfenomen och frågor.

Miljö och samhälle, 7,5 hp

Delkursen är en introduktion till miljöantropologi och politisk ekologi. Fokus ligger på frågan om vad antropologin kan bidra med i samtida diskussioner om klimat och miljö.

Migration, kultur och mångfald, 7,5 hp

Vår värld är uppdelad mellan nationalstater som ofta framställs som naturliga enheter men som i själva verket är politiska och kulturella konstruktioner. Genom att ta migration och migranter som utgångspunkt snarare än undantag närmar sig delkursen på ett kritiskt sätt nationalstaten och de gränser den ger upphov till. Den utforskar hur kulturella och politiska gränser, och inkludering och exkludering, formas i relation till teman som etnicitet, medborgarskap, mångfald och rasism. Kursen fokuserar exempelvis på hur begreppet “kulturell mångfald" används i olika sammanhang, hur internationell migration leder till nya transnationella sociala relationer, samt flyktingars, papperslösas och arbetsmigranters plats i etniskt och kulturellt sammansatta samhällen.

Genus och sexualitet, 7,5 hp

Delkursen ges på engelska (tentamen får besvaras på svenska eller engelska).

Delkursen ger en bred översikt såväl empirisk som teoretisk över genus och sexualitet inom antropologisk forskning. Kursen exemplifierar hur antropologiska kunskaper utmanar västerländska antaganden kring sexualitet och genusrelaterat beteende med hjälp av en rad etnografiska exempel från olika samhällen och kulturer. Särskild vikt läggs vid genus och sexualitetens olika maktdimensioner och deras koppling till ojämlikhet och politik.