Socialantropologi II, 30 hp

Om kursen

Kursen bygger vidare på Socialantropologi I och ger fördjupade kunskaper i aktuella ämnesområden inom antropologin.

På höstterminen är kursen indelad i fyra delkurser på 7,5 hp:

* Teorihistoria (delkurs 1)

* Kommunikation och estetik (delkurs 2)

* Migration, kultur, mångfald (delkurs 3)

* Genus och sexualitet (delkurs 4)

På vårterminen är kursen indelad i fyra delkurser på 7,5 hp, varav två är obligatoriska och två är valbara:

* Teorihistoria (delkurs 1)

* Kommunikation och estetik (delkurs 2, valbar)

* Miljö och samhälle (delkurs 2, valbar)

* Migration, kultur, mångfald (delkurs 3, valbar)

* Medicinsk antropologi (delkurs 3, valbar)

* Genus och sexualitet (delkurs 4)

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen