Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Socialantropologi II

 • 30 hp

För dig som är antagen HT2020

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här idan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kursen bygger vidare på Socialantropologi I och ger fördjupade kunskaper i aktuella ämnesområden inom antropologin.

 • Kursupplägg

  På höstterminen är kursen indelad i fyra delkurser på 7,5 hp:

  Teorihistoria – fördjupning i klassiska antropologiska texter och ämnets teoretiska utveckling

  Kommunikation och estetik – undersöker hur människor använder sina sinnen för att ta emot intryck och idéer från omvärlden och utvecklar kulturella former för att uttrycka sig och kommunicera.

  Migration, kultur, mångfald – utforskar etnicitet och kulturell mångfald ur ett socialantropologiskt perspektiv. Kursen diskuterar bland annat hur dagens internationella migration bidrar till nya diasporaer och transnationella familjeformer.

  Genus och sexualitet – undersöker hur antropologer historiskt har behandlat frågor om genus och sexualitet, framförallt i synen på män och kvinnor, homosexualitet och, i sin förlängning, heteronormativitet.

  På vårterminen är kursen indelad i fyra delkurser på 7,5 hp, varav två är obligatoriska och två är valbara:

  Teorihistoria (obligatorisk) – fördjupning i klassiska antropologiska texter och ämnets teoretiska utveckling.

  Du kan välja mellan:

  Kommunikation och estetik – undersöker hur människor använder sina sinnen för att ta emot intryck och idéer från omvärlden och utvecklar kulturella former för att uttrycka sig och kommunicera.

  eller

  Miljö och samhälle – introduktion till miljöantropologi och politisk ekologi som ger en introduktion till antropologisk forskning om interaktionen samhälle-miljö. I fokus ligger frågan vad antropologin kan bidra till i diskussionen om dagens miljöproblem.

  Du kan välja mellan:

  Migration, kultur, mångfald – utforskar etnicitet och kulturell mångfald ur ett socialantropologiskt perspektiv. Kursen diskuterar bland annat hur dagens internationella migration bidrar till nya diasporaer och transnationella familjeformer.

  eller

  Medicinsk antropologi – introduktion till medicinsk antropologi. Fokuserar på hur sjukdom, lidande och helande formas i en komplex samverkan mellan biologiska, psykologiska, sociala, politisk ekonomiska och miljöbetingade processer.

  Genus och sexualitet (obligatorisk) – undersöker hur antropologer historiskt har behandlat frågor om genus och sexualitet, framförallt i synen på män och kvinnor, homosexualitet och, i sin förlängning, heteronormativitet.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Teorihistoria

  McGee, Jon R. & Richard L. Warms. 2016. Anthropological Theory. An Introductory History 6th Edition. London: Rowman & Littlefield Publisher.

  Emerson, Robert M., Rachel I. Fretz och Linda L. Shaw. 2001. “Participant observation and fieldnotes”. I Paul Atkinson et al. (red), Handbook of Ethnography. London: SAGE. (e-bok SUB)

  Rekommenderad läsning

  Nielsen, Finn Sivert. & Eriksen, Thomas Hylland. 2013. A History of Anthropology - Second Edition. London: Pluto Press.

  Kommunikation och estetik (Communication and aesthetics)

  Ball, Mike and Greg Smith (2007). “Technologies of Realism? Ethnographic Uses of Photography and Film” (chapter 21). In Paul Atikson et al. (eds), Handbook of Ethnography. London: SAGE. (e-book SUB).

  Favero, Paolo. (2014) ”Learning to Look Beyond the Frame: Reflections on the Changing Meaning of Images in the Age of Digital Media Productions”, Visual Studies, vol. 29, no. 2:166-177.

  Milton, Kay and Maruška Svašek (eds.) (2005). Mixed Emotions: Anthropological Studies of Feeling. London: Berg/Bloomsbury. 

  Pinney, Christopher (2011). Photography and Anthropology. London: Reaktion Books.

  Powdermaker, Hortense (2013[1950]). Hollywood, the Dream Factory: An Anthropologist Looks at the Movie-makers. Martino Fine Books.

  Smith, Jason (2013). “Between Colorblind and Colorconscious: Contemporary Hollywood Films and Struggles Over Racial Representation”, Journal of Black Studies, Vol. 44, Issue 8: 779-797. 

  Stoller, Paul (1997). Sensuous Scholarship. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. Wulff, Helena (2009). Dancing at the Crossroads: Memory and Mobility in Ireland. Oxford: Berghahn Books.

  Miljö och samhälle: Introduktion till miljöantropologi och politisk ekologi

  Barnes, Jessica and Michael Dove. 2015. Climate Cultures: Anthropological Perspectives on Climate Change, Yale University Press. New Haven. (30 av 319 sidor; e-bok SUB)

  Basso, Keith H. 1996. Wisdom Sits in Places: Landscape and Language among Western Apache, New Mexico Press.

  Biersack, Aletta. 1999. “Introduction: From the ‘New Ecology’ to the New Ecologies”. American Anthropologist, vol. 101, nr 1, s. 5-18.

  Ellen, Roy. 1986. “What Black Elk Left Unsaid: On the Illusory Images of Green Primitivism”. Anthropology Today, vol. 2, nr 6, s. 8-12.

  Harris, Marvin. 1966. “The Cultural Ecology of India’s Sacred Cattle”. Current Anthropology, vol 33, nr 1, s. 51-66.

  Hornborg, Alf (valda DN-artiklar) 

  Ingold, Tim. 2000. “Culture, Nature, Environment: Steps to an Ecology of Life”. I The Perception of the Environment: Essays on Livelihood, Dwelling and Skill. Tim Ingold. London: Routledge. 

  Karlsson, Bengt G. 2010. Unruly Hills: Nature and Nation in India’s Northeast. Oxford: Berghahn. (e-bok SUB)

  Lien, Marianne. 2015. Becoming Salmon: Aquaculture and the Domestication of a Fish, California University Press: Oakland. (e-bok SUB)

  Rappaport, Roy. 1968. “Ritual regulation of environmental relations among a New Guinea people”. Ethnology, vol. 6, nr 1, s. 17-30.

  Townsend, Patricia. 2008. Environmental Anthropology. From Pigs to Policies. 2nd edition. Long Grove, Illinois: Waveland Press Inc.

  Migration, kultur, mångfald

  Boas, Franz. 1901. “The Mind of Primitive Man”. The Journal of American Folklore, vol. 14, nr 52, s. 1-11.

  Heyl, Barbara Sherman. 2001. “Ethnographic Interviewing”. I Paul Atikson et al. (red), Handbook of Ethnography. London: SAGE. (e-bok SUB)

  Khosravi, Shahram. 2010. “Illegal” Traveller: An Auto-ethnography of Borders. Basingstoke: Palgrave.

  Lindquist, Johan. 2008. The Anxieties of Mobility. Migration and Tourism in the Indonesian Borderlands. University of Hawaii Press.

  Partridge, Damani. 2012. Hypersexuality and Headscarves: Race, Sex, and Citizenship in the New Germany, Indiana University Press.

  Medicinsk antropologi (Medical Anthropology)

  Dumit, Joseph. 2006. “Illnesses You Have to Fight to Get: Facts as Forces in Uncertain, Emergent Illnesses”. Social Science & Medicine 62(3): 577-90.

  Evans-Pritchard, E.E. 2010 [1937]. “The Notion of Witchcraft Explains Unfortunate Events”. In eds. Byron Good et al., A Reader in Medical Anthropology: Theoretical Trajectories, Emergent Realities. Blackwell.

  Fadiman, Anne. 1997. The Spirit Catches You and You Fall Down: A Hmong child, Her American doctors, and the Collision of Two Cultures. New York: Farrar, Straus and Giroux.

  Farmer, Paul. 2004. “An Anthropology of Structural Violence”. Current Anthropology, 45(3): 305-325.

  Kleinman Arthur & Peter Benson. 2006. “Anthropology in the Clinic: The Problem of Cultural Competency and How to Fix It”. PLoS Med 3(10): e294. doi:10.1371/journal.pmed.0030294

  Kleinman, Arthur. 1973. “Medicine’s Symbolic Reality”. Inquiry: An Interdisciplinary Journal of Philosophy 16(1-4): 206-13.

  Livingston, Julie. 2012. Improvising Medicine: An African Oncology Ward in an Emerging Cancer Epidemic. Duke University Press. 248 p.

  Ong, Aihwa. 1988. “The Production of Possession: Spirits and the Multinational Corporation in Malaysia”. American Ethnologist 15(1): 28–42.

  Taussig, Michael. 1980. “Reification and the Consciousness of the Patient,” Social Science & Medicine, 14B: 3-13.

  Treichler, Paula. 1987. “AIDS, Homophobia and Biomedical Discourse: An Epidemic of Signification”. Cultural Studies, 1(3): 263-305.

  Vinh-Kim Nguyen. 2005. “Antiretroviral Globalism, Biopolitics, and Therapeutic Citizenship”. In Global Assemblages: Technology, Politics, and Ethics as Anthropological Problems, edited by Aihwa Ong and Stephen Collier,, pp. 124-144. (Available on Wiley Online Library via Stockholm University Library)

  Genus och sexualitet (Gender and Sexuality)

  Abu-Lughod, Lila. 1986. Veiled Sentiments. Honor and Poetry in a Bedouin Society. Berkeley: University of California Press.

  Bacigalupo, A. M. 2004. “The Mapuche Man Who Became a Woman Shaman: Selfhood, Gender Transgression, and Competing Cultural Norms”. American Ethnologist, 31(3): 440-457.

  Gay y Blasco, Paloma. 1997. “A ’different’ body? Desire and Virginity among Gitanos”. The Journal of the Royal Anthropological Institute, 3(3): 517-535.

  Elliston, Deborah A. 1995. “Erotic Anthropology: ‘Ritualized Homosexuality’ in Melanesia and beyond”. American Ethnologist, 22(4): 848-867.

  Kulick, Don. 1997. “The Gender of Brazilian Transgendered Prostitutes”. American Anthropologist, 99(3): 574-585.

  Kulick, Don. 2015. “When Privacy and Secrecy Collapse Into One Another, Bad Things Can Happen”. Current Anthropology, 56(12): 241-250.

  Rubin, Gayle. “Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of the Politics of Sexuality.” In Vance, C. S (ed.) Pleasure and Danger: Exploring Female Sexualty. London: Pandora, p. 267-293.

  Skeggs, Beverley. 2001. “Feminist Ethnography”. In Paul Atkinson et al. (eds.) Handbook of Ethnography, 426-442. London: SAGE Publications Ltd. (available as an e-book through the Stockholm University Library)

  Wardlow, Holly. 2006. Wayward Woman: sexuality and agency in a New Guinea society, (skip ch. 6). Berkeley: University of California Press.

 • Kontakt

  Stockholms universitet
  Socialantropologiska institutionen
  10691  STOCKHOLM
  Tel 08-162000

  Besöksadress: Universitetsvägen 10B, plan 6

  Studentexpedition
  E-post: socant@socant.su.se

  Studievägledning
  E-post: studievagledare@socant.su.se

  www.socant.su.se