Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Socialantropologi II

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kursen bygger vidare på Socialantropologi I och ger fördjupade kunskaper i aktuella ämnesområden inom antropologin.

 • Kursupplägg

  På höstterminen är kursen indelad i fyra delkurser på 7,5 hp:

  Teorihistoria – fördjupning i klassiska antropologiska texter och ämnets teoretiska utveckling

  Kommunikation och estetik – undersöker hur människor använder sina sinnen för att ta emot intryck och idéer från omvärlden och utvecklar kulturella former för att uttrycka sig och kommunicera.

  Migration, kultur, mångfald – utforskar etnicitet och kulturell mångfald ur ett socialantropologiskt perspektiv. Kursen diskuterar bland annat hur dagens internationella migration bidrar till nya diasporaer och transnationella familjeformer.

  Genus och sexualitet – undersöker hur antropologer historiskt har behandlat frågor om genus och sexualitet, framförallt i synen på män och kvinnor, homosexualitet och, i sin förlängning, heteronormativitet.

  På vårterminen är kursen indelad i fyra delkurser på 7,5 hp, varav två är obligatoriska och två är valbara:

  Teorihistoria (obligatorisk) – fördjupning i klassiska antropologiska texter och ämnets teoretiska utveckling.

  Du kan välja mellan:

  Kommunikation och estetik – undersöker hur människor använder sina sinnen för att ta emot intryck och idéer från omvärlden och utvecklar kulturella former för att uttrycka sig och kommunicera.

  eller

  Miljö och samhälle – introduktion till miljöantropologi och politisk ekologi som ger en introduktion till antropologisk forskning om interaktionen samhälle-miljö. I fokus ligger frågan vad antropologin kan bidra till i diskussionen om dagens miljöproblem.

  Du kan välja mellan:

  Migration, kultur, mångfald – utforskar etnicitet och kulturell mångfald ur ett socialantropologiskt perspektiv. Kursen diskuterar bland annat hur dagens internationella migration bidrar till nya diasporaer och transnationella familjeformer.

  eller

  Medicinsk antropologi – introduktion till medicinsk antropologi. Fokuserar på hur sjukdom, lidande och helande formas i en komplex samverkan mellan biologiska, psykologiska, sociala, politisk ekonomiska och miljöbetingade processer.

  Genus och sexualitet (obligatorisk) – undersöker hur antropologer historiskt har behandlat frågor om genus och sexualitet, framförallt i synen på män och kvinnor, homosexualitet och, i sin förlängning, heteronormativitet.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Teorihistoria

  McGee, Jon R. & Richard L. Warms. 2016. Anthropological Theory. An Introductory History 6th Edition. London: Rowman & Littlefield Publisher.

  Emerson, Robert M., Rachel I. Fretz och Linda L. Shaw. 2001. “Participant observation and fieldnotes”. I Paul Atkinson et al. (red), Handbook of Ethnography. London: SAGE. (e-bok SUB)

  Rekommenderad läsning

  Nielsen, Finn Sivert. & Eriksen, Thomas Hylland. 2013. A History of Anthropology - Second Edition. London: Pluto Press.

  Kommunikation och estetik (Communication and aesthetics)

  Ball, M. and Smith, G., 2007. Technologies of realism? Ethnographic uses of photography and film (Chapter 21). In Paul Atkinson et al. (eds.), Handbook of Ethnography. London: SAGE. (e-book SUB).

  Coote, J. and Shelton, A., (eds.) 1994. Anthropology, Art and Aesthetics. Oxford: University Press. 

  Favero, P., 2014. Learning to look beyond the frame: reflections on the changing meaning of images in the age of digital media productions. Visual Studies 29 (2), 166-177.

  MacDougall, D., 2006. The Corporeal Image: Film, Ethnography and the Senses. New Jersey: Princeton University Press (Introduction and Chapters 1, 2, 4, 9 and 10). 

  Smith, J., 2013. Between colorblind and colorconscious: contemporary Hollywood films and struggles over racial representation. Journal of Black Studies 44 (8), 779-797.

  Stoller, P., 1997. Sensuous Scholarship. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

  Svašek, M., 2007. Anthropology, Art and Cultural Production: Histories, Themes, Perspectives. London: Pluto Press. 

  Wulff, H., 2009. Dancing at the Crossroads: Memory and Mobility in Ireland. Oxford: Berghahn Books.

  Miljö och samhälle: Introduktion till miljöantropologi och politisk ekologi

  Barnes, Jessica and Michael Dove. 2015. Climate Cultures: Anthropological Perspectives on Climate Change, Yale University Press. New Haven. (30 av 319 sidor; e-bok SUB)

  Basso, Keith H. 1996. Wisdom Sits in Places: Landscape and Language among Western Apache, New Mexico Press.

  Biersack, Aletta. 1999. “Introduction: From the ‘New Ecology’ to the New Ecologies”. American Anthropologist, vol. 101, nr 1, s. 5-18.

  Ellen, Roy. 1986. “What Black Elk Left Unsaid: On the Illusory Images of Green Primitivism”. Anthropology Today, vol. 2, nr 6, s. 8-12.

  Harris, Marvin. 1966. “The Cultural Ecology of India’s Sacred Cattle”. Current Anthropology, vol 33, nr 1, s. 51-66.

  Hornborg, Alf (valda DN-artiklar) 

  Ingold, Tim. 2000. “Culture, Nature, Environment: Steps to an Ecology of Life”. I The Perception of the Environment: Essays on Livelihood, Dwelling and Skill. Tim Ingold. London: Routledge. 

  Karlsson, Bengt G. 2010. Unruly Hills: Nature and Nation in India’s Northeast. Oxford: Berghahn. (e-bok SUB)

  Lien, Marianne. 2015. Becoming Salmon: Aquaculture and the Domestication of a Fish, California University Press: Oakland. (e-bok SUB)

  Rappaport, Roy. 1968. “Ritual regulation of environmental relations among a New Guinea people”. Ethnology, vol. 6, nr 1, s. 17-30.

  Townsend, Patricia. 2008. Environmental Anthropology. From Pigs to Policies. 2nd edition. Long Grove, Illinois: Waveland Press Inc.

  Migration, kultur, mångfald

  Boas, Franz. 1901. “The Mind of Primitive Man”. The Journal of American Folklore, vol. 14, nr 52, s. 1-11.

  Heyl, Barbara Sherman. 2001. “Ethnographic Interviewing”. I Paul Atikson et al. (red), Handbook of Ethnography. London: SAGE. (e-bok SUB)

  Khosravi, Shahram. 2010. “Illegal” Traveller: An Auto-ethnography of Borders. Basingstoke: Palgrave.

  Lindquist, Johan. 2008. The Anxieties of Mobility. Migration and Tourism in the Indonesian Borderlands. University of Hawaii Press.

  Partridge, Damani. 2012. Hypersexuality and Headscarves: Race, Sex, and Citizenship in the New Germany, Indiana University Press.

  Medicinsk antropologi (Medical Anthropology)

  Dumit, Joseph. 2006. “Illnesses You Have to Fight to Get: Facts as Forces in Uncertain, Emergent Illnesses”. Social Science & Medicine 62(3): 577-90.

  Evans-Pritchard, E.E. 2010 [1937]. “The Notion of Witchcraft Explains Unfortunate Events”. In eds. Byron Good et al., A Reader in Medical Anthropology: Theoretical Trajectories, Emergent Realities. Blackwell.

  Janes, Craig. 2002. “Buddhism, Science, and Market: The Globalisation of Tibetan Medicine”. Anthropology & Medicine 9(3): 267-289.

  Kelly, Ann H., Frédéric Keck & Christos Lynteris (eds.). 2019. The Anthropology of Epidemics. London and New York: Routledge.

  Kleinman, Arthur. 1973. “Medicine’s Symbolic Reality”. Inquiry: An Interdisciplinary Journal of Philosophy 16(1-4): 206-13.

  Kleinman Arthur & Peter Benson. 2006. “Anthropology in the Clinic: The Problem of Cultural Competency and How to Fix It”. PLoS Med 3(10).

  Livingston, Julie. 2012. Improvising Medicine: An African Oncology Ward in an Emerging Cancer Epidemic. Duke University Press. 248 p.

  Martin, Emily. 2009. Bipolar Expeditions: Mania and Depression in American Culture. Princeton: Princeton University Press.

  Ong, Aihwa. 1988. “The Production of Possession: Spirits and the Multinational Corporation in Malaysia”. American Ethnologist 15(1): 28–42.

  Pashigian, Melissa 2012. “East, West, North, South: Medical Pluralism and ’Suitable’ Medicine for Infertility in Vietnam”. In Southern Medicine for Southern People: Vietnamese Medicine in the Making, eds., Laurence Monnais, C. Michele Thompson and Ayo Wahlberg. Cambridge Scholars Publishing, pp. 203-226.

  Taussig, Michael. 1980. “Reification and the Consciousness of the Patient”. Social Science & Medicine, 14B: 3-13.

  Van der Geest, Sjaak, Susan Reynolds Whyte, Anita Hardon. 1996. “The Anthropology of Pharmaceuticals: A Biographical Approach”. Annual Review of Anthropology, 25: 153-178.

  Wahlberg, Ayo. 2006. “Bio-politics and the Promotion of Traditional Herbal Medicine in Vietnam”. Health: An Interdisciplinary Journal for the Social Study of Health 10(2): 123-147.

  Genus och sexualitet (Gender and Sexuality)

  Aretxaga Begoña. 2001 “Gender and Feminist Studies in Anthropology” in International Encyclopedia of the Social and Behavioural Sciences. 

  Walters, Holly. 2020. “The Things We Believe: Anthropology and Feminism in the #MeToo Era”. Feminist Anthropology. 1: 32-37.

  Mohanty, Chandra Talpade. 1984. “Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial Discourses”. boundary 2. 12/13(3/1):333-358.

  Skeggs, Beverley. 2001. “Feminist Ethnography”. In Paul Atkinson et al. (eds.) Handbook of Ethnography, 426-442. London: SAGE Publications Ltd. (available as an e-book through the Stockholm University Library)

  Keith, Brian. 1998. “Review of Third Sex/Third Gender: Beyond Sexual Dimorphism in Culture and History, by Gilbert Herdt”. American Ethnologist. 25(1): 22-23.

  Gay y Blasco, Paloma. 1997. “A ’different’ body? Desire and Virginity among Gitanos”. The Journal of the Royal Anthropological Institute, 3(3): 517-535. 

  Kulick, Don. 1997. “The Gender of Brazilian Transgendered Prostitutes”. American
  Anthropologist, 99(3): 574-585.

  Malmström, Maria. 2013. “The Production of Sexual Mutilation among Muslim Women in Cairo.” Global Discourse 3(2): 1–16.

  Ghannam, Farha. 2017.  “Story of an Egyptian Man: Humanizing Muslims and Debunking Gender Stereotypes.” The Cairo Review of Global Affairs. https://www.thecairoreview.com/essays/story-of-an-egyptian-man/

  Kulick, Don. 2015. “When Privacy and Secrecy Collapse Into One Another, Bad Things Can Happen”. Current Anthropology, 56(12): 241-250.

  Rubin, Gayle. 1984. “Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of the Politics of Sexuality.” In Vance, C. S (ed.) Pleasure and Danger: Exploring Female Sexuality. London: Pandora, p. 267-293.

  Popenoe, Rebecca. 2004. “Getting Fat” In Feeding Desire: Fatness, Beauty, and Sexuality among a Saharan People. New York: Routledge.

  Boellstorff, Tom. 2005. “Between Religion and Desire: Being Muslim and Gay in Indonesia.” American Anthropologist, 107 ( 4): 575-585.

  Seminar Filipović, Andrija. 2017. “Resonant Masculinities: Affective Co-Production of Sound, Space, and Gender in the Everyday Life of Belgrade, Serbia”. Norma: International Journal for Masculinity Studies.

  Hsu, Elisabeth. 2008. “The Senses and the Social: An Introduction. The Senses and the Social.” In Ethnos, Special Issue, 73 (4): 433-443. 

  Malmström, Maria Frederika. 2019. “The National Prison of Politics: Masculinities, Nationalism, and Islam”. “The Streets Are Talking to Me”: Affective Fragments in Sisi’s Egypt. Berkeley: University of California Press.

  McNay, Lois. 2004: “Agency and Experience: Gender as a Lived Relation.” In Sociological Review. 52 (2): 173-190

  Mahmood, Saba. 2001. “Feminist Theory, Embodiment, and the Docile Agent: Some Reflections on the Egyptian Islamic Revival.” In Cultural Anthropology, 16 (2): 202-236.

  Abu-Lughod, Lila. 1986. Veiled Sentiments. Honor and Poetry in a Bedouin Society. Berkeley: University of California Press. 

  Abu-Lughod, Lila (2010). The Active Social Life of “Muslim Women’s Rights”: A Plea for Ethnography, Not Polemic, with Cases from Egypt and Palestine. Journal of Middle East Women’s Studies, 6 (1): 1-45.

  Film: Allt om min far

 • Kontakt

  Stockholms universitet
  Socialantropologiska institutionen
  10691  STOCKHOLM
  Tel 08-162000

  Besöksadress: Universitetsvägen 10B, plan 6

  Studentexpedition
  E-post: socant@socant.su.se

  Studievägledning
  E-post: studievagledare@socant.su.se

  www.socant.su.se