Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Genus och sexualitet

 • 7,5 hp

Kursen ger en bred översikt såväl empirisk som teoretisk över genus och sexualitet inom antropologisk forskning. Kursen tillämpar teoretiska insikter från feminism, psykoanalys, ’gay and lesbian studies’ samt queerteori, för att belysa och analysera en rad konkreta exempel på hur olika samhällen och kulturer hantera genus och sexuella relationer. Kursen lär dig hur antropologiska kunskaper utmanar västerländska antaganden kring släktskap, familj och genusrelaterat beteende, liksom innebörden av begreppen kön, genus, och sexualitet. Kursens olika teman inkluderar reproduktiv teknologi, kroppen, nationalism, maskuliniteter och femininiteter, samt konsumtion. Särskild vikt läggs vid genus och sexualitetens olika maktdimensioner och deras koppling till ojämlikhet och politik.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Abu-Lughod, Lila. 1986. Veiled Sentiments. Honor and Poetry in a Bedouin Society. Berkeley: University of California Press.

  Bacigalupo, A. M. 2004. “The Mapuche Man Who Became a Woman Shaman: Selfhood, Gender Transgression, and Competing Cultural Norms”. American Ethnologist, 31(3): 440-457.

  Gay y Blasco, Paloma. 1997. “A ’different’ body? Desire and Virginity among Gitanos”. The Journal of the Royal Anthropological Institute, 3(3): 517-535.

  Elliston, Deborah A. 1995. “Erotic Anthropology: ‘Ritualized Homosexuality’ in Melanesia and beyond”. American Ethnologist, 22(4): 848-867.

  Kulick, Don. 1997. “The Gender of Brazilian Transgendered Prostitutes”. American
  Anthropologist, 99(3): 574-585.

  Kulick, Don. 2015. “When Privacy and Secrecy Collapse Into One Another, Bad Things Can Happen”. Current Anthropology, 56(12): 241-250.

  Rubin, Gayle. “Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of the Politics of Sexuality.” In Vance, C. S (ed.) Pleasure and Danger: Exploring Female Sexualty. London: Pandora, p. 267-293.

  Skeggs, Beverley. 2001. “Feminist Ethnography”. In Paul Atkinson et al. (eds.) Handbook of Ethnography, 426-442. London: SAGE Publications Ltd. (available as an e-book through the Stockholm University Library)

  Wardlow, Holly. 2006. Wayward Woman: sexuality and agency in a New Guinea society, (skip ch. 6). Berkeley: University of California Press