Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Socialantropologi III

Kursen har som mål att ge dig kunskaper så att du kan empiriskt och teoretiskt redogöra för aktuella forskningsteman inom socialantropologin, samt kunna relatera dem till mer övergripande teoretiska strömningar. Kursen syftar också till att ge dig grundläggande färdigheter i hur man utvecklar och skriver en kandidatuppsats i antropologi. Du ska kunna använda dina färdigheter från tidigare kurser i socialantropologi för att skriva en kandidatuppsats där du på ett självständigt sätt presenterar, problematiserar, och analyserar en vetenskaplig frågeställning.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Aktuella socialantropologiska debatter, 7.5 hp

  Kursen belyser forskningsinriktningar som bedöms som viktiga för att förstå antropologins utveckling i dag. Kursen ges på engelska.

  Uppsatsförberedande kurs, 7.5 hp

  Kursen syftar till att ge en grundläggande introduktion till hur man skriver en vetenskaplig uppsats. Under kursen lär du dig både formalia för uppsatsskrivande och hur man identifierar och utvecklar en antropologisk problemformulering, ett antropologiskt syfte samt antropologiska forskningsfrågor. Du lär dig också hur du kan finna ett empiriskt material med hjälp av olika metoder samt hur ditt empiriska material kan presenteras i en etnografisk text.

  Kandidatuppsats, 15 hp

  Kursen innebär författandet av en kandidatuppsats. Kandidatuppsatsen skrivs individuellt och friheten att välja ämne är stor. Uppsatsen skall framförallt visa på en förmåga att söka upp och ta till sig information från olika källor som skall på ett självständigt sätt sammanställas med utgångspunkt i uppsatsens problemformulering, syfte och forskningsfrågor. Skrivandet sker i samråd med en individuell handledare. Uppsatsen ventileras under ett seminarium vid terminens slut.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Stockholms universitet
  Socialantropologiska institutionen
  10691  STOCKHOLM
  Tel 08-162000

  Besöksadress: Universitetsvägen 10B, plan 6

  Studentexpedition
  E-post: socant@socant.su.se

  Studievägledning
  E-post: studievagledare@socant.su.se

  www.socant.su.se