Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Socialantropologi III

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kursen har som mål att ge dig kunskaper så att du kan empiriskt och teoretiskt redogöra för aktuella forskningsteman inom socialantropologin, samt kunna relatera dem till mer övergripande teoretiska strömningar. Kursen syftar också till att ge dig grundläggande färdigheter i hur man utvecklar och skriver en kandidatuppsats i antropologi. Du ska kunna använda dina färdigheter från tidigare kurser i socialantropologi för att skriva en kandidatuppsats där du på ett självständigt sätt presenterar, problematiserar, och analyserar en vetenskaplig frågeställning.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Aktuella socialantropologiska debatter, 7.5 hp

  Kursen belyser forskningsinriktningar som bedöms som viktiga för att förstå antropologins utveckling i dag. Kursen ges på engelska.

  Uppsatsförberedande kurs, 7.5 hp

  Kursen syftar till att ge en grundläggande introduktion till hur man skriver en vetenskaplig uppsats. Under kursen lär du dig både formalia för uppsatsskrivande och hur man identifierar och utvecklar en antropologisk problemformulering, ett antropologiskt syfte samt antropologiska forskningsfrågor. Du lär dig också hur du kan finna ett empiriskt material med hjälp av olika metoder samt hur ditt empiriska material kan presenteras i en etnografisk text.

  Kandidatuppsats, 15 hp

  Kursen innebär författandet av en kandidatuppsats. Kandidatuppsatsen skrivs individuellt och friheten att välja ämne är stor. Uppsatsen skall framförallt visa på en förmåga att söka upp och ta till sig information från olika källor som skall på ett självständigt sätt sammanställas med utgångspunkt i uppsatsens problemformulering, syfte och forskningsfrågor. Skrivandet sker i samråd med en individuell handledare. Uppsatsen ventileras under ett seminarium vid terminens slut.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Aktuella socialantropologiska debatter (Current Debates in Social Anthropology) Note: in English

  Björkman, Lisa. 2015. Pipe Politics, Contested Waters: Embedded Infrastructures of Millennial Mumbai. Durham and London: Duke University Press (296 p).

  Macek, Ivana. 2014. “Introduction: Engaging Violence: Trauma, Self-Reflection, and Knowledge”. In Ivana Macek (ed.) Engaging Violence: Trauma, memory, and representation. London and New York: Routledge, p. 1-24.

  Kohn, Eduardo. 2009. How Dogs Dream: Amazonian Natures and the Politics of Transspecies Engagement. American Ethnologist 34(1):3-24.

  Kohn, Eduardo. 2015. Anthropology of Ontologies. Annual Review of Anthropology 44:311-27.

  Sluka, S. Jeffrey and Robben, Antonius C. G. M. 2012. “Fieldwork in Cultural Anthropology: An Introduction”. In Antonius C. G. M. Robben and Jeffrey S. Sluka (eds) Ethnographic Fieldwork: An Anthropological Reader. Wiley-Blackwell,        p. 1-47.

  Tsing, Anna. 2015. Mushroom at the End of the World: On the Possibility of Life in Capitalist Ruins. Princeton: Princeton University Press.

  Wedel, Janine. 2009. Shadow Elite: How the World's New Power Brokers Undermine Democracy, Government, and the Free Market. Basic Books.

  Två valbara artiklar. Listan anges tillsammans med andra kursinstruktioner senast en vecka innan kursstart // Two elective articles. The list will be presented together with other course instructions no later than one week before the start of the course.

  Uppsatsförberedande kurs

  Göransson, Kristina. 2019. Etnografi. Sjösätt, Navigera och Ro i Land Ditt Projekt. Lund: Studentlitteratur 

  Reinecker, Lotte & Peter Stray Jørgensen. 2014. Att Skriva en Bra Uppsats. Lund: Liber

  Socialantropologiska institutionen: 

  https://www.socant.su.se/utbildning/studieinformation/regler-riktlinjer 
  - Att skriva en kandidatuppsats 
  - Riktlinjer för akademiskt skrivande 

  Eget urval. Studenter ska samla in och läsa litteratur för kommande uppsats (300-500 sidor). 

  Rekommenderad litteratur. Atkinson, Paul et al. (red). 2001. Handbook of Ethnography. London: SAGE. (e-bok SUB). 

  Aull Davies, Charlotte. 2008. Reflexive Ethnography. A Guide to Researching Selves and Others. London: Routledge.

  Björklund, Ulf and Ulf Hannerz, 2018. Nyckelbegrepp i  Socialantropologin, Stockholms universitet.

  Kandidatuppsats

  Rekommenderad läsning:

  Reinecker, Lotte & Peter Stray Jørgensen. 2008. Att skriva en bra uppsats. Lund: Liber.

  Aull Davies, Charlotte. 2008. Reflexive Ethnography. A Guide to Researching Selves and Others. London: Routledge.

  Riktlinjer för akademiskt skrivande (tillgängligt dokument finns på Athena).

  Att skriva en kandidatuppsats (tillgängligt dokument finns på Athena).

 • Kontakt

  Stockholms universitet
  Socialantropologiska institutionen
  10691  STOCKHOLM
  Tel 08-162000

  Besöksadress: Universitetsvägen 10B, plan 6

  Studentexpedition
  E-post: socant@socant.su.se

  Studievägledning
  E-post: studievagledare@socant.su.se

  www.socant.su.se