Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Etnografisk metod

Kursen ger teoretiska och praktiska kunskaper om kvalitativa etnografiska metoder, såsom deltagande observation, intervjuer, diskursanalys av dokument och digital datainsamling. Under kursen lär sig studenten även hur man tar fältanteckningar och hur man bearbetar och analyserar det empiriska materialet. Studenten kommer även lära sig om forskningsetik och diskutera hur etnografiska metoder kan vara användbara på dagens arbetsmarknad. Inom kursen genomförs ett antal metodövningar.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Emerson, Robert M., Fretz, Rachel I., and Shaw, Linda L. (2011) [1995] “In the Field: Participating, Observing, and Jotting Notes,” in Robert M. Emerson, Rachel I. Fretz, and Linda L. Shaw Writing Ethnographic Fieldnotes (second edition). Chicago and London: Chicago University Press, p. 21-43.

  Gill, Rosalind (2000) ”Discourse Analysis,” in Martin W. Bauer and George Gaskell (eds) Qualitative Researching with Text, Image and Sound. London: SAGE, p. 172-190.

  Göransson, Kristina (2019): Etnografi: sjösätt, navigera och ro i land ditt projekt. Lund: Studentlitteratur. (195 s.)

  Maček, Ivana (2014) “Introduction: Engaging Violence: Trauma, Self-Reflection, and Knowledge,” in Ivana Maček (ed.) Engaging Violence: Trauma, memory, and representation. London and New York: Routledge, p.1-24.

  Murthy, Dhiraj (2008) “Digital Ethnography: An Examination of the Use of New Technologies for Social Research,” Sociology 42(5): 837–855.

  Sluka, S. Jeffrey and Robben, Antonius C. G. M. (2012) “Fieldwork in Cultural Anthropology: An Introduction,” in Antonius C. G. M. Robben and Jeffrey S. Sluka (eds) Ethnographic Fieldwork: An Anthropological Reader. Wiley-Blackwell, p.1-47.

 • Kontakt

  Stockholms universitet
  Socialantropologiska institutionen
  10691 Stockholm
  Tel 08-163377
  Besöksadress: Universitetsvägen 10B, plan 6 (Blå husen)
  Studentexpedition e-post, socant@socant.su.se
  Studievägledning e-post, studievagledare@socant.su.se
  Studierektor e-post, studierektorgrund@socant.su.se
  www.socant.su.se