Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Etnografiska metoder i en digitaliserad värld

Kursen syftar till att ge praktiska färdigheter i etnografisk metod som kan tillämpas i olika områden på arbetsmarknaden.

I en rörlig, digital och global värld finns ett stort behov av metoder för att förstå människors erfarenheter av digitala medier och verktyg i vardag och arbetsliv.

Hur hanterar människor digitala teknologier, så kallad user experience? Hur förhåller sig människor till de algoritmer som utvecklas med syfte att påverka deras beslutsfattande? Hur använder sig människor av sociala medier för att organisera sina liv och hur varierar detta beroende på olika sociala faktorer och kulturella sammanhang? Hur har appar som Tinder och Facebook förändrat våra sociala relationer, och hur har andra appar förändrat konsumtionsmönster och hur vi lever våra liv?

Kursen fokuserar på tillämpade etnografiska metoder som å ena sidan kan användas som kunskapsunderlag för att förbättra digitala tekniker, men som å andra sidan kan förklara mänskligt beteende, och sociala förändringar i en digitaliserad värld.

Kursen riktar sig framförallt till personer som är intresserade av att få kvalitativa verktyg/redskap för att på djupet förstå varför människor agerar som de gör och vad som händer i samhället, på marknaden, eller inom organisationen i en digitaliserad värld.

Undervisningen består av campusbaserade aktiviteter i början och slutet av kursen.

Kursen är ett samarbete mellan Socialantropologiska institutionen vid Stockholms universitet och Institutionen för kulturantropologi och etnologi vid Uppsala universitet. Undervisningen kommer hållas både vid Stockholms universitet och Uppsala universitet.

 • Kursupplägg

  Kursbeskrivning (335 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schemat visar endast lokalbokningen på Stockholms universitet

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteraturen finns angiven i kursbeskrivningen under "Kursupplägg".

 • Kontakt

  Stockholms universitet
  Socialantropologiska institutionen
  10691 Stockholm
  Tel 08-163377
  Besöksadress: Universitetsvägen 10B, plan 6 (Blå husen)
  Studentexpedition e-post, socant@socant.su.se
  Studievägledning e-post, studievagledare@socant.su.se
  Studierektor e-post, studierektorgrund@socant.su.se
  www.socant.su.se