Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kvalificerad arbetspraktik med inriktning mot global utveckling och socialantropologi

  • 30 hp

Kursen ger dig möjlighet att praktisera inom ramen för din utbildning. Det är viktigt att arbetsuppgifterna under praktiken är av relevant och avancerad karaktär. Du måste själv hitta en praktikplats som passar dig och dina önskemål.

Du ska senast den 1 december (för vt) eller den 1 juni (för ht) ha inkommit med en praktikplan som innehåller uppgifter om praktikplatsen, dina tänkta arbetsuppgifter, namn och telefonnummer till en praktikplatshandledare och en preliminär tidsplan - mall finns hos kursansvarig - till marie.larsson@socant.su.se

Att: Marie Larsson

Socialantropologiska institutionen

Stockholms universitet

Universitetsvägen 10B

106 91 Stockholm

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.