Kvalificerad arbetspraktik med inriktning mot global utveckling och socialantropologi, 30 hp

Om kursen

Kursen ger dig möjlighet att praktisera inom ramen för din utbildning. Det är viktigt att arbetsuppgifterna under praktiken är av relevant och avancerad karaktär. Du måste själv hitta en praktikplats som passar dig och dina önskemål.

Du ska senast den 1 december (för vt) eller den 1 juni (för ht) ha inkommit med en praktikplan som innehåller uppgifter om praktikplatsen, dina tänkta arbetsuppgifter, namn och telefonnummer till en praktikplatshandledare och en preliminär tidsplan - mall finns hos kursansvarig - till marie.larsson@socant.su.se

Att: Marie Larsson

Socialantropologiska institutionen

Stockholms universitet

Universitetsvägen 10B

106 91 Stockholm

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen