Digital antropologi, 7,5 hp

Kursen belyser utvecklingen och användningen av informations- och kommunikationsteknologi (IKT), utifrån samhällsvetenskapliga teorier om samspelet mellan teknik och samhälle. Etnografier om Internet- och mobilanvändning i olika delar av världen och i olika digitala miljöer används för att belysa frågor som kultur, identitet, och sociala nätverk. Kursen tar även upp lämpliga etnografiska forskningsmetoder.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen