Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Antropologins teorihistoria

Kursen ger en bred introduktion till historien om antropologisk teori från mitten av artonhundratalet till 1980-talet.

Den kontextualiserar centrala antropologiska begrepp och idéer inom bredare filosofiska strömningar som har haft störst betydelse för och inverkan på utvecklingen av disciplinen. Dessa innefattar, men är inte begränsade till, evolutionism, positivism, hermeneutik, marxism, kritisk teori, strukturalism och feminism.

Särskild uppmärksamhet ägnas åt de sociala och politiska sammanhang ur vilka antropologi uppstod. Kursen betonar behovet av reflexivitet avseende de konsekvenser och krav som antropologiska metoder och teori ställer. Den kombinerar viktiga klassiska texter med sekundärlitteratur.

  • Schema

    Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
  • Kurslitteratur

    Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

    Kurslitteratur uppdateras inom kort.