Masterprogram i sociologisk samhällsanalys, 120 hp

Om programmet

Masterprogrammet i sociologisk samhällsanalys erbjuds av Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Observera att masterprogrammen på Sociologiska institutionen från och med nu enbart kommer att finnas med i en antagningsomgång. Vill du läsa detta program HT2020 så behöver du söka det i den internationella omgången som öppnar 16 oktober och som har sista ansökningsdag 15 januari 2020.

Syfte och kunskapsmål

Programmet har som mål att utbilda högt kvalificerade sociologer med särskilda kunskaper i statistiska och andra kvantitativa metoder och undervisande lärare är i sin forskningsverksamhet aktiva i flera av Stockholms universitets ledande forskningsområden. Programmets utmärkande drag är dess fokus på hur kombinationen sociologisk teori och kvantitativa empiriska metoder kan användas för att analysera och bidra till kunskapsutvecklingen i såväl vetenskapliga som samhälleliga sammanhang.

Innehåll och omfattning

De första tre terminerna består av obligatoriska och valbara kurser. De obligatoriska kurserna ger studenten färdigheter och kompetenser för att kritiskt analysera och använda sociologiska teorier, olika typer av utvärderings- och forskningsdesign och ett brett urval analysmetoder.

De valbara kurserna ska underlätta för studenter att specialisera sig, antingen metodologiskt eller ämnesmässigt. Dessa kurser kan efter samråd med programansvarig tas vid annat svenskt eller utländskt lärosäte.

Under fjärde terminen genomför studenten ett självständigt forskningsarbete som redovisas som en masteruppsats i sociologi.

Examen och arbetsmarknad

Programmet leder fram till en masterexamen inom huvudområdet sociologi. Programmet tillmötesgår en ökande efterfrågan på analytiker med kvalifikationer inom undersökningsdesign, mätning, datainsamling och dataanalys, men ger också en gedigen grund för att gå vidare till forskarstudier i sociologi.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen