Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i sociologisk samhällsanalys

 • 120 hp

Det här är masterprogrammet för dig som vill bli högt kvalificerad sociolog med specialistkunskaper i statistiska och andra kvantitativa metoder. 

Fokus för programmet är sociologisk teori kombinerat med kvantitativa empiriska metoder. Du lär dig att använda dessa för att analysera samhällsfrågor och bidra till kunskapsutvecklingen inom samhället och forskningen.

Programmet möter en ökande efterfrågan hos offentliga myndigheter och företag på färdigheter i forskningsdesign, mätning, datainsamling och kvantitativa metoder.

Lärare på programmet är i hög grad aktiva i internationella forskarsammanhang i flera av Stockholms universitets ledande forskningsområden.

Undervisningsspråket är engelska. Programmet startar en gång om året, på höstterminen.

 

 

 • Programöversikt

  De första tre terminerna består av obligatoriska och valbara kurser (se vilka nedan).

  De obligatoriska kurserna ger studenten färdigheter och kompetenser för att kritiskt analysera och använda sociologiska teorier, olika typer av utvärderings- och forskningsdesign och ett brett urval analysmetoder.

  De valbara kurserna ska underlätta för studenter att specialisera sig, antingen metodologiskt eller ämnesmässigt. Dessa kurser kan efter samråd med programansvarig tas vid annat svenskt eller utländskt lärosäte. Under fjärde terminen genomför studenten ett självständigt forskningsarbete som redovisas som en masteruppsats i sociologi. 

  År 1

  Termin 1

  Introduction to Quantitative Research Design 7,5 hp

  Basic Demographic Methods 7,5 hp

  Systematic Reviews 7,5 hp

  Social Network Analysis 7,5 hp

  Termin 2

  Modern sociological Theory 7.5 credits – halvfart period 1 och 2

  Quantitative Methods in the Social Sciences 2, 7.5 credits – halvfart period 3 och 4

  -> Valbara kurser, 15 hp – här och här hittar du kurserna du kan välja mellan hos oss.

  År 2

  Termin 3

  –> Valbara kurser, 22,5 hp – här och här hittar du kurserna du kan välja mellan.

  Research Methods 7,5 hp – halvfart period 3-4

  Termin 4

  Master's Thesis in Sociology, 30 credits

 • Så ansöker du

  Från och med hösten 2020 har Sociologiska institutionen endast en antagningsomgång för mastersprogrammen som ges på engelska. Det innebär att du endast kan söka till programmet i den första/internationella antagningsomgången som öppnar i oktober 2021 och som stänger 15 januari 2021. Vill du läsa detta program med start hösten 2021 är alltså sista ansökningsdag 15 januari 2021.

  Vi kommer alltså inte öppna detta program för ansökan i den andra antagningsomgången som öppnar i mars 2020 och som stänger 15 april 2020.

  Studenter från länder utanför EU/EEA ska betala dels en anmälningsavgift, dels en studieavgift.

   

  Urvalsprocess

  Kompletterande urvalskriterier

  Behörighetskravet är kandidatexamen med samhällsvetenskapligt huvudområde, 60 hp i sociologi och Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande.

  I bedömningen av studenternas meriter tittar Sociologiska institutionen på tre komponenter: Betyg på högskolekurser, motivationsbrev samt tidigare studiers relevans. För mer information klicka här.

 • Mer information

  Möt våra alumner

  Läs intervjuer med våra alumner här och här!

 • Arbetsmarknad och karriär

  Programmet leder fram till en masterexamen inom huvudområdet sociologi.

  Programmet tillmötesgår en ökande efterfrågan på analytiker med kvalifikationer inom undersökningsdesign, mätning, datainsamling och dataanalys, men ger också en gedigen grund för att gå vidare till forskarstudier i sociologi. 

  Läs vad våra tidigare studenter gör här och här!

 • Kontakt