Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i sociologisk samhällsanalys

Det här är masterprogrammet för dig som vill bli högt kvalificerad sociolog med specialistkunskaper i statistiska/kvantitativa metoder.  Vill du läsa detta program höstterminen 2021 behöver du söka senast 15 januari 2021. Ansökningsperioden är 16 oktober 2020 -15 januari 2021

Sociologi är det självklara ämnet för dig som är samhällsintresserad. Här får du lära dig om hur mänskliga samhällen fungerar, utvecklas och organiseras. Sociologi vid Stockholms universitet hamnar i år på plats 6 i Europa och plats 35 i världen i den prestigefyllda Shanghai-rankningen, som listar världens bästa universitet.

Programmet har som mål att utbilda högt kvalificerade sociologer med särskilda kunskaper i statistiska och andra kvantitativa metoder. Undervisande lärare är i sin forskningsverksamhet aktiva i flera av Stockholms universitets ledande forskningsområden. Programmets utmärkande drag är dess fokus på hur kombinationen sociologisk teori och kvantitativa empiriska metoder kan användas för att analysera och bidra till kunskapsutvecklingen i såväl samhället som forskningen.

Programmet möter en ökande efterfrågan hos offentliga myndigheter och företag på färdigheter i forskningsdesign, mätning, datainsamling och kvantitativa metoder.

Undervisningsspråket är engelska. Programmet startar en gång om året, på höstterminen.

 • Programöversikt

  De första tre terminerna består av obligatoriska och valbara kurser (se vilka nedan).

  De obligatoriska kurserna ger studenten färdigheter och kompetenser för att kritiskt analysera och använda sociologiska teorier, olika typer av utvärderings- och forskningsdesign och ett brett urval analysmetoder.

  De valbara kurserna ska underlätta för studenter att specialisera sig, antingen metodologiskt eller ämnesmässigt. Dessa kurser kan efter samråd med programansvarig tas vid annat svenskt eller utländskt lärosäte. Under fjärde terminen genomför studenten ett självständigt forskningsarbete som redovisas som en masteruppsats i sociologi. 

  År 1

  Termin 1

  Introduction to Quantitative Research Design 7,5 hp

  Basic Demographic Methods 7,5 hp

  Systematic Reviews 7,5 hp

  Social Network Analysis 7,5 hp

  Termin 2

  Modern sociological Theory 7.5 credits – halvfart period 1 och 2

  Quantitative Methods in the Social Sciences 2, 7.5 credits – halvfart period 3 och 4

  -> Valbara kurser, 15 hp – här och här hittar du kurserna du kan välja mellan hos oss.

  År 2

  Termin 3

  –> Valbara kurser, 22,5 hp – här och här hittar du kurserna du kan välja mellan.

  Research Methods 7,5 hp – halvfart period 3-4

  Termin 4

  Master's Thesis in Sociology, 30 credits

 • Så ansöker du

  Programmet är endast öppen för ansökan i den första/internationella antagningsomgången som öppnar 16 oktober 2020 och som stänger 15 januari 2021. Vill du läsa detta program med start hösten 2021 är alltså sista ansökningsdag 15 januari 2021.

  Vid ansökan till något av våra mastersprogram så krävs det att du, utöver din ansökan till antagning.se, lämnar in ett motivationsbrev inklusive dina forskningsidéer. Mallen som måste användas är denna.

  När du har fyllt i motivationsbrevet i länken ovan så får du det skickat som en pdf till din mailadress som du angivit i motivationsbrevet. Om du söker detta program till hösten 2021, ska du ladda upp denna pdf upp på antagning.se senast 1 februari 2021. Frågor om motivationsbrevet kan ställas till master@sociology.su.se

  Urvalsprocess

  Kompletterande urvalskriterier

  Vid ansökan till Sociologiska institutionens program på avancerad nivå sker meritvärderingen med hjälp av följande komponenter:

  •    Betyg på högskolekurser (1-50)
  •    Motivationsbrev (1-50)
  •    Tidigare studiers relevans i relation till den sökta utbildningen (1-100)

   

 • Arbetsmarknad och karriär

  Programmet leder fram till en masterexamen inom huvudområdet sociologi.

  Programmet tillmötesgår en ökande efterfrågan på analytiker med kvalifikationer inom undersökningsdesign, mätning, datainsamling och dataanalys, men ger också en gedigen grund för att gå vidare till forskarstudier i sociologi. 

  Läs vad våra tidigare studenter gör här och här!

 • Kontakt