Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Magisterprogram i artificiell intelligens

Vi lever i den nya eran av artificiell intelligens (AI) med industriella och statliga organisationer som förbereder sig inför nästa stora våg av teknisk och digital innovation.

Den snabba anpassningen och spridningen av AI kommer att leda till ekonomiska och samhälleliga förändringar, samtidigt som den introducerar nya affärsmodeller och nya vetenskapliga och sociala metoder.

AI innebär en omstörtande utveckling som använder självlärande algoritmer och system som kan utföra uppgifter genom att efterlikna mänsklig intelligens. AI används i en mängd industrier och applikationsdomäner som sjukvård, telekommunikation, tillverkning och cybersäkerhet. Exempel på befintliga AI-innovationer är självkörande fordon, robotkirurger och hälsoassistenter, AI-spelagenter, röstaktiverade personliga assistenter (till exempel Alexa och Siri) och chatbots.

AI styrs av en kombination av grundläggande kunskaper som maskininlärning, analys av naturligt språk, big data-analys, människa-datorinteraktion, beslutsfattande, filosofi, juridik och etik. Trots rädslan som naturligt följer uppkomsten av sådan här ny teknik kan AI utan tvekan fungera som en katalysator som kan säkerställa mänskligt välstånd och jämlikhet, och samtidigt främja samhällsvärden.

Det här programmet ger dig grundläggande kunskaper, teoretiska principer och tekniska färdigheter för att designa, programmera, utveckla och tillämpa AI-algoritmer. Du lär dig också metoder för att lösa konkreta vetenskapliga och samhälleliga problem och samtidigt förhålla dig till etiska och juridiska gränser.

Det här ettåriga magisterprogrammet riktar sig till dig som har teknisk bakgrund inom dator- och systemvetenskap.

Mer information på programmets engelska sida