Masterprogram i bank och finans/finansiell ekonomi, 120 hp

Detta masterprogram ger dig träning och färdigheter i avancerade teorier och metoder inom finansiell analys. Programmet ger en stabil grund för dig som siktar på en karriär inom finansbranschen som finansanalytiker, finanschef och portföljförvaltare. Vanliga arbetsplatser är kommersiella banker, centralbanker, kapitalplaceringsföretag och andra internationella finansiella institut. Programmet ger också en bra grund för studenter som vill ägna sig åt forskning och undervisning inom finansiell ekonomi. Undervisningsspråket är engelska. Programmet är ett samarbete mellan Företagsekonomiska institutionen och Nationalekonomiska institutionen. För mer information om ansökan och programöversikt se utbildningens webbsida.

Hur du skickar in ditt GMAT/ GRE-resultat:

Steg ett: Ladda upp ditt GMAT- eller GRE-resultat på ditt användarkonto på antagning.se eller skicka in en kopia på resultatet till:

Antagningsservice

FE 20101

839 87 Östersund

Steg två: Se till att ditt testcenter skickar ditt resultat till korrekt GMAT/ GRE-kod.

För mer information om anmälan och programöversikt se utbildningens webbsida.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen