Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i beslutsanalys och data science

Vi stöter på beslutsproblem nästan överallt och att hantera besluten korrekt är grundläggande för ett välfungerande samhälle. Beslut som inte är väl genomtänkta eller beslut som tas med ”magkänsla” får ofta oönskade negativa konsekvenser.

På det här programmet lär du dig att hantera beslutssituationer på ett systematiskt sätt för att få önskade resultat.

Du blir bekant med alla steg i beslutsfattandet från att välja, samla in och bearbeta bakgrundsinformation, strukturera problemet och bedöma följderna till att ta det faktiska beslutet baserat på rationella principer.

Programmet har två spår: data science eller besluts- och riskanalys

Första året är gemensamt för de två ämnesområdena och under det andra året specialiserar du dig inom något av dem.

Läs mer på programmets engelska sida