Magisterprogram i beslutsstöd och riskanalys, 60 hp

Om utbildningen

Beslutsproblem i olika format dyker upp överallt och en adekvat hantering av dem är helt fundamental för ett samhälles välbefinnande. Det är därför anmärkningsvärt att även komplicerade beslut ofta fattas helt intuitivt eller med hjälp av påfallande primitiva verktyg. En anledning till detta är att sofistikerade verktyg bygger på beräkningstunga algoritmer. Inom detta program, som går på distans och med flexibel studietakt, får du bekanta dig med olika typer av beslutsstöd inklusive en programvara som utarbetats av forskare vid DSV. Vidare får du lära dig att strukturera olika slag av beslutsproblem samt bedöma olika beslutsunderlag och riskanalyser. Efter utbildningen torde du ha kunskaper och färdigheter för att bedöma och åtgärda risker samt viss förmåga att utforma strategier och policyer. Vidare har du lärt dig att hantera olika typer av beslutsproblem med beslutstöd och därför kunna bedöma nyttan av sådana.

Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska komponenter. Teorin omfattar bl. a beslutstödssystem, riskhantering och argumentationsteori. De verkliga praktiska tillämpningarna betonas starkt och vi tittar exempelvis närmare på upphandling, strategiutformning, finansiella analyser och industriell riskmodellering. Examensarbetet har formen av ett projekt, gärna inom ett område som du har arbetat med eller där du har tidigare kunskaper.

Om ämnet: Data- och systemvetenskap

Data och systemvetenskap

Vill du vara med där framtidens informationsteknik (IT) utvecklas och lära dig den senaste tekniken inom datorer och mobiltelefoner? Är du också intresserad av hur människor effektivt kan använda ny teknik är data och systemvetenskap något för dig.

Data och systemvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som täcker alla områden där datorer och informationsteknik används av människor, företag och organisationer. Datavetenskap är den tekniska delen av ämnet som ger kunskap om datorer, programmering, datakommunikation, databaser och business intelligence. Systemvetenskap handlar om samspelet mellan IT, människor och organisationer. Det omfattar även modeller och verktyg för att analysera och utforma system samt kunskap om projektledning.

Du behöver inte kunna programmera eller ha tekniska förkunskaper om datorer när du börjar studera hos oss, det lär du dig under utbildningen. Oavsett vilken bakgrund du har från gymnasiet, till exempel inom samhällsvetenskap, ekonomi eller naturvetenskap, har vi en IT-utbildning som passar dig.

ARBETSMARKNAD Arbetsområdena inom IT är många. Några exempel är datasäkerhet, systemutveckling, programmering, webbdesign, multimedia och datorspelskonstruktion. Bra och effektiva IT-lösningar är en viktig framgångsfaktor hos både företag och organisationer. IT-kunskap behövs därmed inom alla branscher där datorsystem används, underhålls och utvecklas. Framtidsutsikterna inom IT-området är mycket goda.

EXAMEN su.se/examen

Om intresseområdet: Data och IT

Vill du utveckla framtidens informationsteknik (IT) och lära dig det senaste inom datorer och mobiltelefoner? Inom intresseområdet Data och IT är programmering en viktig del, men det handlar om mycket mer än så. Detta är ett tvärvetenskapligt intresseområde som även rör samspelet mellan människor, datorer och organisationer.

Inom Data och IT finns stora möjligheter att hitta ett yrke som passar dig, oavsett om du vill utveckla och designa spel eller stora affärssystem, om du brinner för att programmera eller drömmer om att skapa den perfekta interaktionen mellan dator och människa.

Utbildningsansvarig institution

Institutionen för data- och systemvetenskap