Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap, 120 hp

Programmet ger en tvärvetenskaplig utbildning för dig som vill lära dig mer om barns och ungas villkor i samhället och kulturen. Du får lära dig om barns och ungas rättigheter och möjligheter till inflytande i frågor som rör deras egna liv, framtid och samhället i stort. Med utgångspunkt i samhälls- och kulturvetenskapliga teorier studeras barns och ungas identitet och relationer i familjen, på fritiden, samt i skolan och andra institutioner. Utbildningen tar också upp hur synen på barndom skiftar över tid och rum.

Programmet ges på helfart under två år. Under första terminen får du en introduktion till barn- och ungdomsvetenskap samt aktuell forskning inom området. Under andra och tredje terminen läggs fokus på olika metoder som används inom barn- och ungdomsvetenskaplig forskning, såsom etnografi, narrativ analys och intervjuer med barn och ungdomar. Du läser också valbara kurser om 30 hp, vilket ger dig en möjlighet att profilera dig och fördjupa dig i ämnen som intresserar dig kopplat till barn och ungdomsfrågor. Exempel på sådana ämnen är migration, ungdomskultur, våld samt barns fritid. Du kan också välja att göra fältarbete/praktik under utbildningens gång. Den sista terminen skriver du ett examensarbete om 30 hp. Både fältarbetet och examensarbetet är möjliga att förlägga utomlands.

Arbetsmarknad:

Efter avslutad utbildning kan du arbeta med exempelvis handläggnings- eller utredningsarbete med frågor som rör barn och unga samt barnkonventionen på myndigheter eller organisationer både nationellt och internationellt. Du är även behörig att söka till forskarutbildningen inom barn- och ungdomsvetenskap.

Examen:

Programmet leder till masterexamen inom huvudområdet barn- och ungdomsvetenskap.

Länk till programsida

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen