Masterprogram i didaktik, 120 hp

Om utbildningen

Är du intresserad av frågor om lärande och hur olika resurser påverkar kommunikation och meningsskapande i olika lärmiljöer? Vill du utveckla din förståelse för undervisning och lärandeprocesser? Vill du utveckla din förmåga att förstå kunskaps- och bedömningsprocesser? Eller vill du driva forskning och utvecklingsarbete på din skola/arbetsplats? Vi erbjuder ett masterprogram i didaktik som syftar till att ge avancerade teoretiska och metodologiska kunskaper i didaktikens centrala kunskapsområden: design för lärande, kunskapskulturer och skolutveckling samt betyg och bedömning. Utbildningen ges på halvfart och vänder sig till dig som är intresserad av utbildningsfrågor. Programmet ger behörighet till fortsatta studier på forskarnivå i didaktik.

Programmet innefattar 120 hp (4 års halvfartsstudier) och består av obligatoriska och valbara kurser inom huvudområdet didaktik. Undervisningen sker både campusförlagd och på distans. För mer information om programmets upplägg och innehåll se utbildningsplan och institutionens hemsida.

Om ämnet: Didaktik

Didaktik

Didaktiken ger dig praktiska och teoretiska redskap att analysera, utveckla och bedöma undervisning, kunskaper och lärande i olika sammanhang. Områden som särskilt fokuseras i kursutbudet är didaktisk bedömning, design för lärande, verksamhetsutveckling samt teorier om lärande.

Didaktiken har sin kärna i hur man lär sig ett specifikt kunskapsområde i en viss miljö. Denna miljö kan vara mer eller mindre formellt organiserad, till exempel skola, universitet, museum eller föreningsliv. Didaktiken utvecklar kunskaper om vilka ramar och förutsättningar för lärande som erbjuds i olika miljöer, vad det är som sätts i fokus i en lärandesituation, hur lärande organiseras och hur kunskapsinnehållet gestaltas och på vilka sätt lärande och kunskapsanvändning bedöms. Kurserna vänder sig till lärare, pedagoger, informatörer och andra yrkesutövare som är intresserade av utbildningsfrågor.

ARBETSMARKNAD Med didaktik som huvudområde i en examen har du en inriktning mot vetenskap om lärande, kunskapsbildning och kunskapstraditioner samt utbildningssystemets roll i samhällsutvecklingen. Kunskaper i didaktik är användbart inom yrkeskategorier som till exempel lärare, förskolelärare, informatör och pedagog eller för dig som vill arbeta mer generellt med utbildningsfrågor.

EXAMEN su.se/examen

Om intresseområdet: Människa, juridik, politik och samhälle

Är du nyfiken på människor och samhället? Hur vi fungerar enskilt och tillsammans, vilka krafter som styr oss, hur vi lär oss, hur vi satt upp regler och lagar och hur vi interagerar med varandra? Då finns det en mängd spännande ämnen för dig.

Här ryms allt från pedagogik, psykologi och genusvetenskap till statistik, statsvetenskap, juridik och mycket mer. De gemensamma nämnarna är människan och samhället, självständigt analytiskt tänkande och ofta ett internationellt perspektiv.

Utbildningsansvarig institution

Institutionen för pedagogik och didaktik