Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Magisterprogram i demografi

Det här ettåriga magisterprogrammet i demografi ger dig starka kunskaper i kvantitativa metoder, internationellt erkända forskare som lärare och en bra grund för en karriär inom en mängd olika typer av organisationer. Vill du läsa detta program höstterminen 2024 behöver du söka senast 15 januari 2024.

Möt oss 9 november - Presentation av våra masterprogram – International Master's Days

Möt oss 12 december - Webbinarium tillsammans med Studentservice.

Möt oss 11 januari - Sista minuten chatt. Ställ dina frågor inför sista ansökningsdag.

Under utbildningens gång studerar du de utmaningar som väntar världen över i och med en förändrad befolkningsstruktur. Utmaningarna handlar om förändringar i barnafödande, om dödlighet och om migration.

Våra forskare, som blir dina lärare, specialiserar sig på olika områden inom befolkningsstudier och hur demografi påverkar befolkningen inom områden som jämställdhet, integration, familjedynamik, socialpolitik och arbetsliv.

Magisterprogrammet i demografi är kopplat till den forskning som bedrivs vid SUDA, Stockholms universitets demografiska avdelning, med forskare från flera olika länder.

Lär dig kvantitativa metoder och data science

Kvantitativa metoder och data science är viktiga delar i programmet, men vi välkomnar även studenter med begränsade kunskaper i statistik. Programmet ger dig praktiska färdigheter i att hantera kvantitativa data, att planera statistiska analyser och kunskaper i grundläggande statistik.

 • Programöversikt

  År 1

  Programmet startar med tre obligatoriska kurser i demografi, där demografiska metoder och demografisk teori inkluderas. De övriga 22,5 poängen kan väljas fritt men 7,5 poäng behöver vara en kurs med demografisk inriktning. Programmet avslutas med en magisteruppsats.

  Termin 1

  Population Development and Social Change, 7,5 hp
  Basic Demographic Methods 7,5 hp
  Population Processes 7,5 hp halvfart period C-D
  Valbara kurser 7,5 hp

  Termin 2

  Valbara kurser 15 hp

  Master's Thesis in Demography 15 hp

 • Så ansöker du

  Du kan söka till programmet i den första/internationella antagningsomgången som öppnar 16 oktober 2023 och som stänger 15 januari 2024. Vill du läsa detta program med start hösten 2024 är alltså sista ansökningsdag 15 januari 2024.

  Vid ansökan till något av våra mastersprogram så krävs det att du, utöver din ansökan till antagning.se, lämnar in ett motivationsbrev inklusive dina forskningsidéer. Mallen som måste användas är denna.

  När du har fyllt i motivationsbrevet i länken ovan så får du det skickat som en pdf till din mailadress som du angivit i motivationsbrevet. Om du söker detta program till hösten 2024, ska du ladda upp denna pdf på antagning.se senast 1 februari 2024. Frågor om motivationsbrevet kan ställas till master@sociology.su.se

  Urvalsprocess

  Kompletterande urvalskriterier

  Vid ansökan till Sociologiska institutionens program på avancerad nivå sker meritvärderingen med hjälp av följande komponenter:

  •    Betyg på högskolekurser (1-50)
  •    Motivationsbrev (1-50)
  •    Tidigare studiers relevans i relation till den sökta utbildningen (1-100)

   

 • Mer information

  Forskning baserad på unika befolkningsdata

  Forskning vid Stockholms universitets demografiska avdelning bygger på unika data över Sveriges befolkning, så kallade registerdata. Det gör att vi kan dra slutsatser från våra studier med hög noggrannhet. Sverige, tillsammans med andra nordiska länder, är också känt för att vara en föregångare när det kommer till nya familjeformer och beteenden som skilsmässor, samkönade äktenskap och växelvis boende. Studier av svenska befolkningsdata är därför relevanta för beslutsfattare i många länder.

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  I denna film får du möta oss, få information om programmet samt möta våra studenter.

  Möt våra lärare

  Möt Siddartha Aradhya, forskare och lärare vid SUDA på Sociologiska institutionen.

  “Exposing students to timely research encourages them to produce unique ideas”

  Möt våra forskare

  Våra forskare, som blir dina lärare, intervjuas ofta som experter i media för att kommentera ämnen som skilsmässor, barnafödande, migration och föräldraledighet. Läs mer om vår forskning här!

  Forskarna på institutionen är i hög grad aktiva i internationella forskarsammanhang, i storskaliga nationella och internationella forskningsprogram och i internationella nätverk samt på konferenser. Vår forskning publiceras i internationella tidskrifter med stor genomslagskraft.

 • Arbetsmarknad och karriär

  Kunskaper i kvantitativa metoder och data science är eftertraktade på arbetsmarknaden. Som demograf kan du jobba som utredare eller analytiker för myndigheter, kommuner, regioner, försäkringsbolag, frivilligorganisationer och internationella organisationer. Du kan också jobba som samhällsplanerare, prognosmakare eller analytiker på organisationer som SCB, SIDA och FN. 

  En del av våra tidigare studenter går vidare och läser en forskarutbildning, ett doktorandprogram.

  Läs vad våra tidigare studenter gör här!

 • Kontakt

  Frågor om detta masterprogram: kontakta Eleonora Mussino eller Sven Drefahl.

  Frågor om alla program och kurser på masternivå på Sociologiska institutionen: master@sociology.su.se

  Studentexpeditionen
  studentexp@sociology.su.se

  Studievägledning
  studievagledare@sociology.su.se

  Utbytesstudier 

  Studierektorer alla nivåer