Go to this page on our english site

Magisterprogram i demografi

  • 60 hp

Programmet ges av Sociologiska institutionen. Observera att masterprogrammen på Sociologiska institutionen från och med nu enbart kommer att finnas med i en antagningsomgång. Vill du läsa detta program HT2020 så behöver du söka det i den internationella omgången som öppnar 16 oktober och som har sista ansökningsdag 15 januari 2020.

Demografi är det vetenskapliga studiet av befolkningar. Demografins huvuduppgift är att beskriva och analysera befolkningsutvecklingar i olika sociala sammanhang och tidsperioder samt att undersöka orsaker till och konsekvenser av förändringar i befolkningsstrukturer (bl a variationer i åldersspridning och andel kvinnor och män). Demografisk kunskap är väsentlig för samhällsplanering och för förståelse av hur samhällen fungerar.

Programmet startar med tre obligatoriska kurser i demografi, där demografiska metoder och demografisk teori inkluderas. De övriga 22,5 poängen kan väljas fritt men 7,5 poäng behöver vara en kurs med demografisk inriktning. Programmet avslutas med en magisteruppsats.

Programmets mål är att förbereda studenterna för kvalificerat demografiskt utredningsarbete. Studenterna lär sig att beskriva och analysera befolkningsutvecklingen i olika samhällskontexter och tidsepoker samt förändringarna i befolkningsstrukturen med dess betingelser och konsekvenser som är viktiga för all samhällsplanering och för förståelse för samhällens sätt att fungera.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen