Kandidatprogram i digitala medier, 180 hp

Om programmet

Programmet i digitala medier lär dig hantera, analysera, designa, programmera och producera dagens och morgondagens digitala och interaktiva medier. Du får kunskap och kompetens att skapa interaktiva system och medieproduktioner. Du får också hantera de senaste verktygen för att interagera med webben och sociala medier. Programmet kombinerar teori och praktik samt ger grundläggande programmeringskurser med valbar fördjupning.

Första årets kurser ger en introduktion i bland annat medieteknik och medieproduktion, programmering och människa-datorinteraktion.

Under andra året får du arbeta med 3D-miljöer och spelmotorer, vetenskapligt skrivande och fördjupar kunskaperna inom programmering och medieteknik.

Tredje årets kurser fokuserar på forskningsrelaterad fördjupning i spelbaserat lärande, Internet of Things och du genomför ett större praktiskt projektarbete.

På vårterminen avslutas programmet med praktik eller valbara fördjupningskurser och ett examensarbete om 15 hp.

Karriär efter avslutad examen

Efter examen kan du exempelvis arbeta inom IT och kommunikation som redigerare/producent, projektledare eller webbutvecklare. Du kan också välja att studera vidare till en masterexamen.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen