Masterprogram i förskoledidaktik, 120 hp

Om programmet

Masterprogrammet i förskoledidaktik vänder sig till dig som har en förskollärar- eller lärarexamen alternativt examen i samhällsvetenskapligt eller humanistiskt ämne. Programmet ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper i förskoledidaktik. Utöver dessa kunskaper tränar du din förmåga att söka och kritiskt analysera information från olika slags källor samt att arbeta interaktivt med barn och andra aktörer i interventioner och experiment. I programmet utvecklar du kunskap och förmåga att kritiskt analysera, tänka och handla med utgångspunkt från såväl vetenskapliga som praktiknära perspektiv.

Programmet ges på heltid och är nätbaserat. Upplägget består av självstudier såväl som nätbaserad undervisning under dagtid. Undervisningen bedrivs främst genom seminarier som kräver ett aktivt deltagande av studenterna. Tillgång till webbkamera och headset/högtalare är därför nödvändig. I programmet ingår obligatoriska träffar på campus vid programstarten (2 dagar) samt vid ventilering av uppsatser i slutet av den andra och fjärde terminen (1-2 dagar).

Arbetsmarknad:

Programmet förbereder för studier på doktorandnivå. Det ger också kompetenser som är användbara i yrkesområden med höga krav på självständighet och förmåga till ett kritiskt och analyserande förhållningssätt, exempelvis i forsknings-, utvecklings-, utrednings- och konsulentarbete samt i ledningsarbete inom offentlig förvaltning, näringsliv och frivilligsektorn.

Examen:

Programmet leder till Masterexamen inom huvudområdet förskoledidaktik. Det finns också möjlighet att ta ut en delexamen (magisterexamen) efter att ha fullgjort det första året, (60 hp, inklusive ett examensarbete om 15 hp).

Länk till programsida

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen