Go to this page on our english site

Kandidatprogram i företagsekonomi

 • 180 hp

Programmet förbereder dig för ett självständigt, ansvarsfullt och utvecklande arbete med arbetsuppgifter som rör företagsledning, ekonomisk analys, redovisning och marknadsföring. Stor vikt läggs vid att utveckla din förmåga till problemlösning, kreativt tänkande och kritiska resonemang.

Programmet bygger på en vision som drivs av ett näringsliv och samhälle baserat på ett ansvarsfullt, hållbart och etiskt ledarskap utifrån ett svenskt såväl som internationellt perspektiv.

Programmet omfattar 180 högskolepoäng under tre års heltidsstudier och har fem ämnesfördjupningar; ekonomistyrning, finansiering, management, marknadsföring och revision.

Ekonomistyrning
Ämnesfördjupning ekonomistyrning vänder sig till dig som är intresserad av att fördjupa dina kunskaper inom ekonomi/verksamhetsstyrning. Betoningen ligger inte på att ”räkna rätt” utan på att förstå varför olika typer av redovisning och beräkningsmodeller ser ut som de gör och vilken påverkan de har på olika intressenter såväl inom som utanför organisationen.

Finansiering
Du som gillar att räkna, analysera kvantitativa modeller och bearbeta finansiell information bör välja ämnesfördjupning finansiering. En inriktning för dig som är intresserad och kunnig i matematik och statistik eftersom majoriteten av kurserna är av kvantitativ karaktär.

Management
Företag och organisationer har en rad olika aktiviteter: produktutveckling, produktion, inköp och marknadsföring, finansiering och kostnadsstyrning, etc. Den gemensamma nämnaren för alla dessa aktiviteter är att de leds och organiseras med utgångspunkt i centrala målsättningar som definierar varje enskilt företag och organisation. Det är denna, den överordnade uppgiften inom varje företag, som är huvudfokus för ämnesfördjupning Management.

Marknadsföring
För dig som vill arbeta med marknadsnära frågor som marknadskommunikation, konsumentbeteende, varumärkesutveckling, Employer Branding och strategifrågor är ämnesfördjupning marknadsföring lämplig. Den intensiva konkurrens som råder på många marknader, både om kunder och om rätt medarbetare, gör marknadsföringsfrågor kritiska i att utveckla organisationers lönsamhet och konkurrensförmåga.

Revision
Inriktningen vänder sig till dig som är intresserad av att fördjupa dina kunskaper inom externredovisning och revision. Betoningen ligger inte på att ”räkna rätt” utan på att förstå varför olika typer av redovisning och beräkningsmodeller ser ut som de gör och vilken påverkan de har på olika intressenter såväl inom som utanför organisationen.

Programmet leder till en Filosofie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde. De studenter som läser 30 hp nationalekonomi som valfria kurser inom programmet kan välja Filosofie- eller Ekonomie kandidatexamen. Kandidatexamen ger dig generell behörighet att söka till mastersprogram.

 • Programöversikt

  Programmets huvudsakliga uppläggning:

  Termin 1
  Den första terminen utgör ett sammanhållet grundblock och består av en introduktion till obligatoriska grundkurser inom programmets huvudområde. Det genomgående temat är hållbarhet.

  Termin 2
  Den andra terminen läses breddningsämnen vid samverkande institutioner som stödjer huvudområdet.

  Termin 3
  Den tredje terminen består av en fortsättning till obligatoriska kurser inom programmets huvudområde. Det genomgående temat är etik.

  Termin 4 och 5
  Inför fjärde terminen väljer studenterna någon av programmets fem ämnesfördjupningar, men redan termin två krävs specifika kurser för att kunna välja ämnesfördjupning revision.

  Under termin fem läses ämnesfördjupande kurser eller valfria utlandsstudier.

  Termin 6
  Under den avslutade terminen genomförs ett självständigt examensarbete. De kurser som läses under terminen stödjer examensarbetet.

  OBS! Inför varje ny termin krävs en anmälan till via antagning.se till de kurser som du vill läsa nästkommande termin.

  År 1

  Termin 1

  Genomgående tema: Hållbarhet med fokus på miljö, sociala förhållanden och arbetsmiljö.

  Företagsekonomi I, kurspaket 30 hp

  Termin 2

  Studenter som vill läsa ämnesfördjupning revision läser:

  Grundkurs i handelsrätt: Juridisk översiktskurs, 15 hp
  ges i period 1
  Grundläggande statistik för ekonomer, 15 hp
  ges i period 2

  Studenter som vill läsa ämnesfördjupning ekonomistyrning, finansiering, marknadsföring och management läser:

  Mikroteori, 15 hp,
  ges period 1, kursen  ges inom Nationalekonomi I
  Grundläggande statistik för ekonomer, 15 hp
  ges i period 2

  År 2

  Termin 3

  Företagsekonomi II, 30 hp
  Behörighetskrav: 15 hp från Företagsekonomi I.

  Termin 4

  Studenter med ämnesfördjupning ekonomistyrning, finansiering, marknadsföring och management läser:

  Makroekonomi, 15 hp, ges inom Nationalekonomi I.

  Studenter med ämnesfördjupning revision läser:

  Beskattningsrätt, 15 hp och
  Affärsjuridik, 15 hp
  Behörighetskrav: Juridisk översiktskurs

  Studenter med ämnesfördjupning finansiering läser även:

  Finansiell statistik, 7,5 hp och
  Matematiska metoder, 7,5 hp

  Studenter med ämnesfördjupning ekonomistyrning, marknadsföring och management läser även:

  Juridisk översiktskurs, 15 hp

  År 3

  Termin 5

  Ämnesfördjupning eller
  Utlandsstudier

  Termin 6

  Företagsekonomi III, 30 hp

  Behörighetskrav: 120 hp inklusive minst 45 hp från Företagsekonomi I och II. För ämnesfördjupning finansiering krävs även 15 hp statistik och 7,5 hp i finansiering.

 • Arbetsmarknad och karriär

  Företagsekonomer återfinns i många olika branscher och har arbetsuppgifter av skilda slag. Vanliga arbetsplatser är konsultfirmor, industri- och handelsföretag, banker, revisionsbyråer, reklambyråer, intresseorganisationer, statliga och kommunala förvaltningar. Vanliga arbetsområden är redovisning, revision, controller, finansiering, kapitalplacering, marknadsföring, försäljning, inköp, personalutveckling, rekrytering. Många företagsledare och chefer är företagsekonomer.

  Ekonomistyrning

  När det gäller arbete efter inriktningen öppnar sig många möjligheter exempelvis olika typer av controllerjobb, redovisningsexpert, ekonomi- eller verksamhetsansvarig, konsult av olika slag eller egen företagare.  

  Finansiering

  Vill du arbeta som analytiker, fondförvaltare eller ”corpare” på en svensk eller utländsk bank eller på en finansavdelning i ett svenskt eller internationellt företag bör du välja ämnesfördjupning finansiering.

  Management

  Studenter som inriktat sig mot Management återfinns idag inom ett brett spektra av svenskt och internationellt näringsliv respektive offentlig förvaltning. Ofta gör våra studenter sitt inträde på arbetsmarknaden efter examen som management-, HRM- eller rekryteringskonsult eller som traineer i något större internationella företag.

  Marknadsföring

  Karriärmöjligheterna inom marknadsföring är inte lika tydliga och väl utstakade som inom exempelvis redovisningsinriktningen - men potentialen är stor och du kan direkt efter examen söka arbete som exempelvis produktansvarig, projektledare eller kundansvarig inom t ex bank, livsmedelsindustrin, modebranschen, bilbranschen eller industriprodukter. Eller varför inte som konsult eller inom offentlig sektor med Employer Branding eller platsmarknadsföring? Senare får många ekonomer som har studerat och arbetat med marknadsföring jobb som produktchef, marknadschef, affärsutvecklare eller Key Account Manager med ansvar för viktiga kunder, där kundförståelse och lönsamhetsanalys är viktiga inslag.

  Revision

  När det gäller arbete efter inriktningen öppnar sig många möjligheter exempelvis intern- eller externrevisor, redovisningsexpert, ekonomi- eller verksamhetsansvarig, konsult av olika slag eller egen företagare.

 • Kontakt

  För mer information om Kandidatprogrammet i Företagsekonomi, kontakta studievägledarna.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen