Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Masterprogram i förskoledidaktik

Bredda och fördjupa dig inom ämnet förskoledidaktik och forskning inom områden som relaterar till förskolan och dess verksamhet. En utbildning för dig som vill kunna arbeta med kvalificerat utvecklings- eller utredningsarbete relaterat till förskolan eller få behörighet att söka till forskarutbildning i ämnet.

För dig som är antagen HT2024

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - program

Välkommen att studera vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen!

Kvinnlig student som jublar när hon läser antagningsbesked från universitet. Foto:Alexandr Davydov/M

Tacka ja till din utbildningsplats

Du som har blivit antagen eller reservplacerad till något av våra program måste tacka ja till platsen senast den 19 juli.

Tacka ja eller nej på antagning.se

Du kommer även få ett välkomstmejl från institutionen i samband med att det andra antagningsbeskedet skickas ut den 25 juli från antagning.se. I välkomstmejlet hittar du information inför kursstart. Nedan finner du den viktigaste informationen sammanfattad.

Aktivera ditt universitetskonto

Aktiveringen av universitetskonton öppnar den 5 augusti.
Aktivera ditt universitetskonto här

När du har aktiverat ditt universitetskonto kommer du att tilldelas en e-postadress. För att du inte ska missa någon viktig information från universitetet eller din institution bör du använda den adressen i Office 365 för studenter, alternativt lägga till en eftersändelse till en annan e-postadress som du aktivt använder.

Registrera dig på dina kurser

Innan terminen startar måste du registrera dig på alla de programkurser du ska läsa under terminen. Du måste först ha aktiverat ditt universitetskonto för att kunna registrera dig.

Webbregistreringen är öppen 5-13 augusti. Om du inte registrerar dig i tid förlorar du din plats på programmet.

Så här webbregistrerar du dig:

Du loggar in i Ladok för att webbregistrera dig med alternativen ”eduID” eller ”Antagning.se”. Observera att du inte kan logga in med alternativet ”Inloggning via ditt lärosäte”.

 • Registrera dig i Ladok för studenter - du loggar in med ditt universitetskonto.
 • Gå till fliken "Aktuell utbildning".
 • Klicka på knappen "Registrering" för dina aktuella kurser för terminen.
 • Klicka på "Registrera mig".

Om du får problem med registreringen så mejla utbildningsadministratören för termin 1 på programmet i senast sista webregistreringsdag den 13 augusti, så får du hjälp med registreringen. Om du inte hör av dig innan sista registreringsdagen förlorar du din plats.
Kontaktuppgifter till utbildningsadministratören hittar du längst ned på sidan under "Kontakt".

Reservantagning

Du som har blivit reservplacerad vid första antagningsbeskedet behöver tacka ja på www.antagning.se senaste 19 juli för att behålla din reservplats.

Du som står på en reservplats efter det andra antagningsbeskedet eller efter en sen anmälan, och blir antagen tackar ja till erbjuden plats direkt till institutionen.

Om vi kan erbjuda dig en utbildningsplats får du besked när registreringsperioden avslutats. Ibland kan reservantagningen börja tidigare om det är många som tackat nej till sin plats innan terminsstart.

Om du blir erbjuden en plats blir du kontaktad via mejl och/eller telefon. Du måste tacka ja till platsen inom ett visst datum som framgår i mejlet. Det är därför viktigt att du bevakar den e-post som du använde när du ansökte via antagning.se.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kvinnliga studenter som sitter och diskuterar vid laptop. Foto: Jens Olof Lasthein
Foto: Jens Olof Lasthein.

Utbildningen ger dig en orientering inom aktuell förskoleforskning inom områden som rör förskollärarprofessionen, förskolan som samhällsinstitution, förskollärarutbildning och ledarskap, barndom och föräldraskap i förskolan och olika perspektiv på barns utveckling och lärande. Genomgående kopplas programmets innehåll till såväl samtida, historiska som internationella perspektiv. Du får också utveckla din förmåga att reflektera, kritiskt analysera, och kunna handla med utgångspunkt från såväl vetenskapliga som praktiknära perspektiv.

Utbildningen lämpar sig för dig som har en förskollärar- eller lärarexamen eller kandidatexamen i barn- och ungdomsvetenskap, pedagogik, didaktik, utbildningsvetenskap, barnkultur, sociologi, etnologi, psykologi, historia, estetik och genusvetenskap.

Studierna förbereder dig för yrkesverksamhet inom förskoleområdet, forsknings-, utvecklings-, utrednings- och konsulentarbete, lärarutbildning eller ledningsarbete inom kommunal och offentlig förvaltning, näringsliv och frivilligsektorn.

Utbildningen ger dig vidare en bred och djup kunskapsbas för fortsatta studier på forskarnivå i förskoledidaktik eller anknytande forskarutbildningsämnen samt kompetenser som är användbara i arbeten som ställer höga krav på självständighet och förmåga till ett kritiskt och analyserande förhållningssätt.

Programmet ges på heltid och är nätbaserat. Men delar av utbildningen, som programintroduktion och ventilering av självständigt arbete, sker på campus. Det innebär att merparten av undervisningen kommer att ges på distans via internet. Upplägget består av både självstudier och nätbaserad undervisning under dagtid.

Examen

Programmet leder till Masterexamen inom huvudområdet förskoledidaktik. Det finns också möjlighet att ta ut en magisterexamen efter att ha fullgjort det första året, (60 hp, inklusive ett examensarbete om 15 hp).