Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i förskoledidaktik

 • 120 hp

Masterprogrammet i förskoledidaktik vänder sig till dig som har en förskollärar- eller lärarexamen eller studier inom andra samhällsvetenskapliga ämnen som ger behörighet. Utbildningen kan öppna nya dörrar i din karriär, till exempel som utredare eller verksamhetsutvecklare hos kommuner och myndigheter. Programmet är även forskarförberedande.

Forskarbild_Susanne_Kjällander.jpg

Sen anmälan till höstterminen 2020 öppnar 15 juli.
Första halvan av terminen (terminsdel A och B) kommer undervisningen ske digitalt/webbaserat, men vissa moment som seminarier i mindre grupper kan komma att ske på campus.

Läs mer på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionens webbsida om vad som gäller för kursen i höst.

Läs mer: Information till studenter och medarbetare om coronaviruset.

Utbildningen ger dig möjlighet till fördjupade kunskaper med olika vetenskapliga inriktningar om barn i förskoleåldern och om förskolan som den första institutionen i utbildningssystemet. Utöver dessa kunskaper får du träna din förmåga att söka och kritiskt analysera information från olika slags källor. Du får också arbeta interaktivt med barn och andra aktörer i interventioner och experiment. I programmet får du utveckla förmåga att reflektera och handla med utgångspunkt från både vetenskapliga och praktiknära perspektiv.

Masterprogrammet ges på heltid och är nätbaserat. Det innebär att merparten av undervisningen kommer att ges på distans via internet. Upplägget består av både självstudier och nätbaserad undervisning under dagtid. Undervisningen bedrivs främst genom seminarier som kräver ett aktivt deltagande av studenterna. Tillgång till webbkamera och headset/högtalare är därför nödvändig.

I programmet ingår obligatoriska träffar på campus vid programstarten (2 dagar) samt vid ventilering av uppsatser i slutet av den andra och fjärde terminen (1-2 dagar) 

Examen: 
Programmet leder till Masterexamen inom huvudområdet förskoledidaktik. Det finns också möjlighet att ta ut en delexamen (magisterexamen) efter att ha fullgjort det första året, (60 hp, inklusive ett examensarbete om 15 hp).

 • Programöversikt

  Undervisningen bedrivs nätbaserat via verktyget Zoom. För att du ska kunna delta i undervisningen krävs att du har teknisk utrustning i form av headset eller hörlurar/högtalare och mikrofon samt fungerande internetuppkoppling. En introduktion i Zoom ges under första campusträffen vid programstart.

  I programmet ingår två obligatoriska träffar på campus vid programstart samt 1-2 dagar på de båda vårterminerna för ventilering av magister- och masteruppsatser.

  Studiegångar för antagna från och med hösten 2020.

  År 1

  Fördjupning, breddning och praktiska inslag

  Det första året är en fördjupning och breddning i relation till förskollärarutbildningen och innehåller också praktiska inslag. Programmet ger dig möjlighet att prova på exempelvis en metod, göra undersökningar eller museibesök. På så sätt möter dina teoretiska studier praktiska moment. Det andra året är mer forskarutbildningsförberedande och innehållet styrs mycket av vad du själv väljer att fördjupa dig inom inför masteruppsatsen, genom valbara kurser och specialinriktade läskurser.

  År 2

  Valbara kurser som ges vid BUV - termin 3

  Kristisk diskursanalys och debatter om förskolan, 7.5 hp

  Kulturella perspektiv på förskolan, 7.5 hp

  Valbara kurser som ges vid BUV - termin 4

  Politisk styrning och ledarskap i förskolan, 7,5 hp

  Barnets rättigheter som tvärvetenskaplig område, 7,5 hp

 • Mer information

  Välj att göra delar av programmet utomlands

  Du kan välja att ansöka om att göra din datainsamling för masteruppsatsen på termin fyra utomlands.

  Det finns flera olika stipendier att söka för att skriva uppsats utomlands både inom Norden och EU samt för datainsamling i ett utvecklingsland via Minor Field Study stipendium.  

  På sommaren mellan termin två och termin tre kan du även ansöka om Erasmusstipendium för praktik under sommaren. Praktiken kan du ta med i ett tillägg på ditt examensbevis. Det är även möjligt att via samma stipendium ansöka om att göra praktik i ett annat EU-land  som genomförs efter din examen via så kallad recent-graduate-stipendium.

  Läs mer om dina möjligheter att studera utomlands:

  Översikt på dina möjligheter att studera utomlands

 • Möt oss

  Varje år i mars bjuder vi in till Öppet hus vid Stockholms universitet. Där kan du innan ansökningsperioden för höstterminen träffa både studievägledare, programansvarig och studenter för att ställa frågor om programmet och ämnet.

  Du kan också alltid kontakta oss direkt för att ställa dina frågor, se under kontakt. 

   

   

  Möt våra studenter

  Erika Bergqvist berättar om sina studier.

  Möt våra lärare

  Programansvarig Åsa Bartholdsson presenterar programmet.

 • Arbetsmarknad och karriär

  Masterprogrammet ger dig möjlighet till en karriärsväg inom förvaltning och näringsliv eller fortsatta forskarstudier.

  Programmet ger dig kompetenser som är användbara i arbeten som ställer höga krav på självständighet och förmåga till ett kritiskt och analyserande förhållningssätt. Detta är kompetenser som efterfrågas i forsknings-, utvecklings-, utrednings- och konsultarbeten samt i ledningsarbete inom olika verksamheter. Programmet ger också en bred och djup kunskapsbas som öppnar för möjlighet till fortsatta studier på doktorandnivå i förskoledidaktik.

  Läs mer om vår utbildning på forskarnivå i förskoledidaktik

 • Kontakt

  För mer information om innehållet i programmet kontakta programansvarig: 

  Åsa Bartholdson, e-post: asa.bartholdsson@buv.su.se.

  Administration och studievägledning för Masterprogram i förskoledidaktik:

  Mikey Cortés Chávez, e-post: mikey.cortes.chavez@buv.su.se