Kandidatprogram i statsvetenskap med offentlig politik och organisation, 180 hp

Om programmet

Kandidatprogrammet i statsvetenskap med offentlig politik och organisation omfattar 180 högskolepoäng och ger en bra grund för yrkesverksamhet eller fortsatta studier inom områden där kunskaper och insikter om samhällets organisering och styrning är viktiga. Utbildningen är tvärvetenskaplig och vänder sig till studenter intresserade av en bred samhällsvetenskaplig inriktning på sina studier. De statsvetenskapliga perspektiven kombineras med inslag av företagsekonomi, juridik och statistik. Merparten av kurserna/delkurserna är särskilt konstruerade för programmet, andra läses tillsammans med studenter i statsvetenskap eller företagsekonomi. Under femte terminen finns möjligheter till praktik och/eller utlandsstudier.

Programmet ger kunskaper om hur den offentliga förvaltningen fungerar och om hur relationerna mellan politik och förvaltning ser ut från beslut till genomförande. Kursen ger också kunskaper om det allt mer komplexa samspelet mellan offentliga och privata organisationer och de förändringar som denna utvecklingstrend för med sig, liksom vad detta betyder ur ett demokratiperspektiv.

Programmet förbereder för arbete som kvalificerad och självständig utredare och analytiker inom privat eller offentlig sektor. Utbildningen förbereder också för fortsatta studier på masternivå inom statsvetenskap.

Programmet leder fram till filosofie kandidatexamen där huvudområdet för examen är statsvetenskap.

För mer information, besök programmets hemsida: http://www.statsvet.su.se/utbildning/v%C3%A5ra-utbildningar/program/kandidatprogram/kandidatprogram-i-statsvetenskap-med-offentlig-politik-och-organisation-kopo

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen