Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kandidatprogram i statsvetenskap med offentlig politik och organisation

 • 180 hp

Tänker du dig en framtid inom offentlig förvaltning eller som utredare och analytiker i den privata sektorn? I så fall är vårt treåriga kandidatprogram i statsvetenskap med offentlig politik och organisation ett bra val för dig.

Student som sitter och skriver på sin dator.
Foto: Viktor Gårdsäter.

Som student på programmet får du allmänna kunskaper i statsvetenskap, men du får också specialkunskaper i frågor som exempelvis: Hur fungerar den offentliga förvaltningen? Hur ser samspelet mellan politik och offentliga organisationer ut?

Det nutida samhället präglas också av ett alltmer komplext samspel mellan offentliga och privata organisationer. Hur detta tar sig uttryck, hur det fungerar och vad det betyder för demokratin och möjligheterna att genomföra politiska beslut, är frågor som är ständigt närvarande i programmet.

Samtidigt som du får faktakunskaper och kunskaper om teorier om offentlig politik och organisation, så ger programmet också praktiska färdigheter bland annat i att skriva rapporter och utvärderingar samt att göra muntliga föredragningar.

 • Programöversikt

  Förutom statsvetenskap ingår kurser i företagsekonomi, statistik och juridik. Inom ramen för programmet finns också möjlighet att göra en termins praktik eller att studera utomlands en termin.

  År 1

  Termin 1

  Politik och förvaltning I (30 hp)

  • Demokrati och samhälle, 7,5 hp
  • Förvaltning och förvaltningspolitik I, 7,5 hp
  • Komparativ politik, 7,5 hp
  • Internationell politik, 7,5 hp

  Termin 2

  Företagsekonomi I (30 hp)

  • Organisering I, 7,5 hp
  • Redovisning I, 7,5 hp
  • Marknadsföring I, 7,5 hp
  • Finansiering I, 7,5 hp

  År 2

  Termin 3

  Politik och förvaltning II (30 hp)

  • Perspektiv på politik, 7,5 hp
  • Att studera demokrati, 7,5 hp
  • Förvaltningspolitiska dilemman, 7,5 hp
  • Valbar specialkurs, 7,5 hp

  Termin 4

  Obligatoriska studier i breddningsområden och inriktningskurser (30 hp)

  År 3

  Termin 5

  Statsvetenskap III (30 hp)

  • Statsvetenskapliga metoder, 15 hp
  • Självständigt arbete, 15 hp

  Termin 6

  Valfria studier/utlandsstudier/praktik (30 hp)

 • Så ansöker du

 • Möt oss

  Möt våra lärare

  Med nyfikenhet som drivkraft

  Marta Reuter forskar om civilsamhällets organisationer. Hon tycker det bästa med att vara forskare är att man får använda sin nyfikenhet som drivkraft i arbetet.

  Bild på statsvetaren Marta Reuter.

  Berätta om din forskning!

  - Jag forskar om civilsamhällets organisationer, såsom föreningar, folkrörelser, tankesmedjor, och religiösa samfund. Framförallt handlar min forskning om styrningsfrågor när det gäller denna typ av organisationer, samt om relationen mellan civilsamhället, eller den ideella sektorn, och staten.

  Just nu håller jag bland annat på med ett projekt där jag undersöker framväxten av tankesmedjor i Sverige. I början av 2000-talet skedde en explosionsartad ökning av antalet tankesmedjor. Detta är en förhållandevis ny typ av politisk organisation i det svenska sammanhanget, vilket gör det intressant att titta på vilken betydelse de har och hur de påverkar den politiska arenan.

  Varför blev det statsvetenskap?

  - Det var framförallt mitt intresse för samhällsutveckling och samhällsförändringar som fick mig att börja läsa statsvetenskap. Då var målet att arbeta i en stor internationell organisation. Men efter att jag gjort praktik vid FN:s högkvarter i New York insåg jag att jag hellre ville forska än att arbeta med policy.

  Vad undervisar du för kurser?

  - Jag undervisar framförallt på institutionens kandidat- och masterprogram i offentlig politik och organisation. Det är kurser i bland annat offentlig granskning och förvaltningspolitiska dilemman. Jag handleder även masteruppsatser.

  Vad är det roligaste med ditt jobb?

  - Att det finns stort utrymme för nyfikenhet – och att jag kan använda det som drivkraft i jobbet. Som forskare har man förmånen att få gräva ner sig i frågor som man är personligt intresserad av. Att man arbetar självständigt och disponerar sin egen tid är också en mycket viktig aspekt för mig. Det är också ett internationellt yrke där jag har mycket utbyte med forskare från andra länder.

  Har du något råd till blivande studenter?

  - Satsa så långt som möjligt på att läsa heltid och minimera jobb vid sidan om studierna – du kommer ju ändå att ägna resten av livet åt arbete. Det är sällan man får tid och utrymme att fördjupa sig i de frågor som på allvar intresserar en på samma sätt som under studierna. Utnyttja den tiden väl!

  Namn: Marta Reuter
  Titel: doktor i statsvetenskap
  Drömyrke som barn: Astronaut

 • Kontakt

  Studievägledare
  studievagledare@statsvet.su.se

  Studentexpeditionen
  studentexpedition@statsvet.su.se