Kandidatprogram i statsvetenskap med offentlig politik och organisation, 180 hp

Tänker du dig en framtid inom offentlig förvaltning eller som utredare och analytiker i den privata sektorn? I så fall är vårt treåriga kandidatprogram i statsvetenskap med offentlig politik och organisation ett bra val för dig.

Som student på programmet får du allmänna kunskaper i statsvetenskap, men du får också specialkunskaper i frågor som exempelvis: Hur fungerar den offentliga förvaltningen? Hur ser samspelet mellan politik och offentliga organisationer ut?

Det nutida samhället präglas också av ett alltmer komplext samspel mellan offentliga och privata organisationer. Hur detta tar sig uttryck, hur det fungerar och vad det betyder för demokratin och möjligheterna att genomföra politiska beslut, är frågor som är ständigt närvarande i programmet.

Samtidigt som du får faktakunskaper och kunskaper om teorier om offentlig politik och organisation, så ger programmet också praktiska färdigheter bland annat i att skriva rapporter och utvärderingar samt att göra muntliga föredragningar.

Programöversikt

Förutom statsvetenskap ingår kurser i företagsekonomi, statistik och juridik. Inom ramen för programmet finns också möjlighet att göra en termins praktik eller att studera utomlands en termin.

År 1

Termin 1

Politik och förvaltning I (30 hp)

1. Demokrati och samhälle, 7,5 hp
2. Förvaltning och förvaltningspolitik I, 7,5 hp
3. Komparativ politik, 7,5 hp
4. Internationell politik, 7,5 hp

Termin 2

Företagsekonomi I (30 hp)

1. Organisering I, 7,5 hp
2. Redovisning I, 7,5 hp
3. Marknadsföring I, 7,5 hp
4. Finansiering I, 7,5 hp

År 2

Termin 3

Kursplan Politik och förvaltning II

1. Perspektiv på politik, 7,5 hp
2. Att studera demokrati, 7,5 hp
3. Förvaltningspolitiska dilemman, 7,5 hp
4. Valbar specialkurs, 7,5 hp

Termin 4

Obligatoriska studier i breddningsområden och inriktningskurser (30 hp)

1. Implementering, 7,5 hp
2. Offentlig granskning, 7,5 hp
3. Introduktion till statistik för statsvetare, 7,5 hp
4. Introduktion till förvaltningsrätt och arbetsrätt vid offentlig anställning, 7,5 hp

År 3

Termin 5

Statsvetenskap III (30 hp)

1. Statsvetenskapliga metoder, 15 hp
2. Självständigt arbete, 15 hp

Termin 6

Valfria studier/utlandsstudier/praktik (30 hp)

Kontakt

Studievägledare
studievagledare@statsvet.su.se

Studentexpeditionen
studentexpedition@statsvet.su.se

 

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen