Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kandidatprogram i internationella relationer och ekonomisk historia

Utbildningen är tvärvetenskaplig och vänder sig till studenter intresserade av en bred samhällsvetenskaplig utbildning med internationell och historisk inriktning.

Programmet ger kunskap om det internationella samarbetets framväxt, nuvarande utformning och funktion utifrån ett brett samhällsperspektiv samt om ekonomisk historisk utveckling globalt och i Sverige. Genusperspektivet är tydligt i programmets inledande terminer.

Programmet omfattar totalt 180 hp, varav 120 hp utgörs av obligatoriska kurser i internationella relationer och ekonomisk historia. Examensarbete för kandidatexamen utförs antingen i internationella realtioner eller i ekonomisk historia. Studenten förväntas därefter ha kompetens för att kunna arbeta med kvalificerade uppgifter som t.ex. analytiker och utredare inom privat och offentlig sektor och på internationella fält, eller att kunna fortsätta med utbildning på avancerad nivå.

 • Programöversikt

  Obligatoriska kurser:
  Internationella relationer I, 30 hp,
  Ekonomisk historia I, 30 hp, samt
  Internationella relationer II, 30 hp, och Internationella relationer III, 30 hp,
  alternativt Ekonomisk historia II 30 hp, och Ekonomisk historia III, 30 hp

  Valbara kurser:
  Valfria breddningsstudier om 60 hp, varav 30 hp kan vara utlandsstudier.

  År 1

  Termin 1 och 2 består av Internationella relationer I och Ekonomisk historia I.

  År 2

  Termin 3 läses Ekonomisk historia II alternativt Internationella relationer II.

  Termin 4 och 5 läses valfria breddningskurser inom t ex statsvetenskap, kulturgeografi, statistik, nationalekonomi, sociologi, historia, ekonomisk historia och internationella relationer. Här finns även möjlighet till utlandsstudier.

  År 3

  Termin 6 läses, beroende på vilken inriktning som valts, Internationella relationer III alternativt Ekonomisk historia III. Utbildningen avslutas med att studenterna genomför ett självständigt examensarbete inom ramen för denna kurs.

 • Kontakt