Kandidatprogram i internationella relationer och ekonomisk historia, 180 hp

Kandidatprogrammet i internationella relationer och ekonomisk historia är en tvärvetenskaplig utbildning. Programmet vänder sig till studenter intresserade av en bred samhällsvetenskaplig utbildning med internationell och historisk inriktning. Programmet ger kunskap om det internationella samarbetets framväxt, nuvarande utformning och funktion utifrån ett brett samhällsperspektiv samt om ekonomisk historisk utveckling globalt och i Sverige. Genusperspektivet är tydligt i programmets grundläggande kurser.

Programmet omfattar totalt 180 hp, varav 120 hp utgörs av obligatoriska kurser i internationella relationer och ekonomisk historia. Termin 1 - 3 består av grundläggande kurser i ekonomisk historia och internationella relationer. Under termin 4 - 5 läses valfria kurser inom breddningsområden såsom statsvetenskap, kulturgeografi, statistik, genusvetenskap, nationalekonomi, sociologi alternativt ekonomisk historia/internationella relationer. Här finns även möjlighet till utlandsstudier. Termin 6 läses, internationella relationer III eller ekonomisk historia III och studenterna genomför ett självständigt examensarbete inom vald huvudinriktning.

Studenten förväntas därefter ha kompetens för att kunna arbeta med kvalificerade uppgifter som t.ex. analytiker och utredare inom privat och offentlig sektor och på internationella fält, eller fortsätta med utbildning på avancerad nivå.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen