Kandidatprogram i internationell företagsekonomi och politik, 180 hp

Det här programmet vänder sig till dig som är intresserad av en internationell karriär och som vill få djupare insikt i hur företag och politik påverkar varandra. Programmet har ett brett ämnesmässigt anslag med tyngdpunkt inom huvudområdet företagsekonomi.

Programmet kombinerar studier i företagsekonomi med studier i statsvetenskap, ekonomisk historia och internationella relationer. Du kommer att få grundläggande företagsekonomiska kunskaper inom fyra områden: marknadsföring, redovisning, finans och management.

Dessutom kommer du att studera kurser som är direkt kopplade till den globala ekonomin, med fokus på statsvetenskap, ekonomisk historia och internationella relationer.

Undervisningsspråk i de kurser som ingår i utbildningen är engelska. För mer information se den engelska sidan som presenterar programmet.

Programmet är uppbyggt kring en mångfald av humanvetenskapliga och socialvetenskapliga perspektiv genom vilka det blir möjligt att problematisera och kritiskt-kreativt analysera skilda företeelser, tendenser och förändringar i det moderna samhället, i kulturen och politiken och i kulturen och näringslivet. Därigenom skapas en förståelse för hur vi i interaktion med dessa fenomen och processer på olika vis formas som tänkande, kännande och handlande människor. Efter avslutade studier på programmet är du behörig att söka till de flesta mastersprogrammen i företagsekonomi. Programmet ges av Företagsekonomiska institutionen i samarbete med Statsvetenskapliga institutionen och Ekonomisk-historiska institutionen.

 

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen