Dostojevskijs romanvärld, 7,5 hp

Om kursen

Dostojevskijs romaner hör till de klassiker som ännu engagerar; de drar alltjämt in läsaren i sin oavslutade dialog om de förbannade eviga frågorna. Som nydanare av romanformen har Dostojevskij även haft stor betydelse fr 1900-talslitteraturen. Kursen ger en introduktion till Dostojevskijs romanvärld med utgångspunkt i ett antal verk i svensk översättning, och lämpar sig för litteratur- och rysslandsintresserade.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen