Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Fraseologi och konstruktionsgrammatik

  • 7,5 hp

Under kursen behandlas ett stort område som ligger mellan grammatik och lexikon; språkliga mönster som inte bildas enligt grammatiska regler, såsom konstruktioner, idiom och andra fasta uttryck. Kursen syftar till att ge kunskaper om forskningsmetoder inom konstruktionsgrammatik och fraseologi samt färdigheter i analys av ryskt, tjeckiskt eller polskt korpusmaterial.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.