Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kulturteori: teoriöverföring mellan öst och väst

  • 7,5 hp

Kursen behandlar några centrala teorier inom dagens kulturforskning – semiotik, postmodernism, postkoloniala studier, genusteori m fl – och vilken roll de spelar inom forskning och intellektuell debatt i utvalda öst- och centraleuropeiska länder. Vidare undersöks vad som händer när en teori förflyttas från en kulturell kontext till en annan, och vilka variationer som då kan uppstå.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.